PwC apvieno spēkus ar John Moffat un piedāvā mācību pakalpojumus ACCA kvalifikācijas iegūšanai

2011. gada 21. novembris

Sākot ar 2012. gada 1. janvāri PricewaterhouseCoopers (PwC) savā piedāvājumā PwC’s Academy ietvaros gatavojas iekļaut pilnu mācību programmu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants - Starptautiskā profesionālo sertificēto grāmatvežu asociācijas) kvalifikācijas iegūšanai.

ACCA mācību attīstību turpmāk virzīs PwC, trīs gadu laikā to pilnībā pārņemot no SIA John Moffat. SIA John Moffat sniedz ACCA mācību pakalpojumus kvalifikācijas iegūšanai Latvijā jau 13 gadus, un vairāk kā 300 tā studenti ir sasnieguši augstus eksāmenu rezultātus un kļuvuši par ACCA kvalificētiem biedriem. Savukārt PwC ir plašs un pieredzējis „akadēmiju” tīkls Centrālās un Austrumeiropas valstīs, kas arī veiksmīgi sagatavo speciālistus ACCA kvalifikācijas eksāmeniem, tāpēc SIA John Moffat pievienošanās bija loģisks solis, lai apvienotu labākos šīs jomas ekspertus. Šī profesionālā savienība ļaus paaugstināt gan mācību kvalitāti, gan administrācijas efektivitāti, kā arī nostiprināt ACCA kvalifikācijas nozīmi un vērtību Latvijā.

ACCA ir vadošā starptautiskā grāmatvedības organizācija, kas izdod uzņēmējdarbībā augsti novērtētas starptautiskās kvalifikācijas. ACCA kvalifikācija ietver sevī visas ar uzņēmējdarbību saistītās jomas sākot ar finanšu pārskatiem, vadības grāmatvedību, nodokļu piemērošanu, tiesību zinātnēm, revīziju, kā arī biznesa ētiku. Tāpat kvalifikācijas kandidāti apgūst ne tikai zināšanas finanšu un grāmatvedības jomās, bet iegūst arī tādas noderīgas prasmes, kā uzņēmuma vadība un stratēģijas izstrāde.

Lai kļūtu par ACCA kvalificētu biedru, jānokārto 14 eksāmenus (augstskolu absolventi var tikt atbrīvoti kopumā no deviņiem eksāmeniem), jābūt attiecīgai darba pieredzei, kā arī jāatbilst ētikas kodeksam.

Pārmaiņas komentē PwC partnere Ilandra Lejiņa: „ACCA ir neatņemama PwC darbinieku profesionālās izaugsmes daļa un nosacījums atsevišķai ekspertu grupai. Mēs esam saistīti ar ACCA jau kopš sava pirmsākuma Latvijā un šai kvalifikācijai piešķiram lielu nozīmi, kā to dara arī vairāki citi veiksmīgi starptautiski un vietēji uzņēmumi, kuri piešķir nozīmi savu darbinieku kompetencei un profesionalitātei finanšu un vadības jomā. ACCA studentu un biedru ieguvumi ir profesionālās izglītības līmeņa paaugstināšana, kas savukārt sniedz plašākas karjeras iespējas, sekmē izaicinošāku projektu vai darba pienākumu uzticēšanu,” viņa turpina. „Sakarā ar šo nozīmīgo notikumu, nākotnē PwC saikne ar ACCA būs vēl ciešāka, jo no ACCA apmācību pakalpojuma saņēmējiem kļūsim par pakalpojuma sniedzējiem, kas būs lielisks ieguvums mūsu klientiem, ar kuriem varēsim dalīties pieredzē ne tikai revīzijas, nodokļu un biznesa konsultāciju, bet arī specifiskos ar ACCA kvalifikāciju saistītos jautājumos.”

Plašākai informāciju par ACCA apmācībām Rīgā, lūdzu, apmeklējiet www.pwc.com/acca