Publikācija „International Transfer Pricing 2013/14”

View this page in: English

Transferta cenu (TC) regulējums kopumā šobrīd ir ļoti sarežģīts. Starptautiskie uzņēmumi veic globālu komercdarbību, bet stingrās un daudzveidīgās TC prasības, kas tiem jāievēro, nav motivējošas. Sagaidāms, ka karstās diskusijas par nodokļu optimizācijas ētiku kopā ar politekonomiskajām grūtībām un arvien profesionālākiem nodokļu inspektoriem veicinās TC strīdu skaita pieaugumu visā pasaulē.

PwC publikācija „International Transfer Pricing 2013/14”, kura iznāk jau 14. reizi, ir ērti lietojama rokasgrāmata, kurā aplūkoti daudzi un dažādi TC jautājumi gandrīz 80 teritorijās visā pasaulē. Šī grāmata sniedz praktiskus padomus tiem uzņēmumiem, kuri vēlas izstrādāt konsekventu un ilgtspējīgu TC politiku, kas atbilst mūsdienu pasaules mainīgajiem apstākļiem.

Kopš grāmatas iepriekšējā izdevuma TC joma ir būtiski mainījusies, jo vairākas jaunas valstis ir ieviesušas formālas vai neformālas TC dokumentācijas prasības, bet daudzas citas valstis pēdējo 12 mēnešu laikā ir veikušas būtiskus normatīvo aktu grozījumus. Mūsuprāt, nākamais gads izmaiņu ziņā būs tikpat bagāts, jo TC joprojām izraisa karstas diskusijas gan varas gaiteņos, gan laikrakstu redakcijās visā pasaulē.

Lai uzzinātu vairāk par šo grāmatu un citām TC publikācijām, lūdzam apmeklēt mūsu specializēto vietni www.pwc.com/internationaltp vai arī no mūsu globālā TC tīkla lejupielādēt jauno mobilo lietotni „TP to Go”, kas PwC vadošo speciālistu labākās idejas ievietos tieši Jūsu viedtālrunī.

Ceram, ka šī grāmata palīdzēs Jums saprast galvenos TC jautājumus, kas ietekmē uzņēmumu komercdarbību starptautiskā vidē, kā arī īstenot atbilstošu TC stratēģiju savā uzņēmumā.

Ja vēlaties apspriest konkrētus TC jautājumus, lūdzam kontaktēties ar mūsu TC projektu vadītāju Pāvelu Sargi (Pavel Sarghi).