Īstermiņa izdzīvošanas taktika varētu mazināt banku sektora ilgtermiņa dzīvotspēju

 

2009. gada 6. jūlijs

Banku attīstība un izdzīvošana šī brīža finanšu krīzē, būs atkarīga no spējas pārskatīt pamatprincipus. Tā arī noteiks, kuri nākotnē būs vadošie spēlētāji tirgū un kuri būs tikai sekotāji, tā secināts PricewaterhouseCoopers veiktajā pētījumā "The Future of Banking: Returning stability to banks and the banking system."

Jaunā publikācija iepazīstina ar būtiskākajiem pārmaiņu aspektiem. Skaidra stratēģija un nākotnes vīzija, kā arī atgriešanās pie pamatvērtībām un principiem būs īpaši svarīga.

PricewaterhouseCoopers SIA vadošais partneris Ahmeds Šarhs komentē: "Latviju ekonomiskā un finanšu krīze ir ietekmējusi īpaši smagi. Bankām jāspēj reaģēt ļoti ātri, izstrādājot atbilstošus plānus, lai, pirmkārt, stabilizētu esošo situāciju un tad virzītos tālāk. Šī brīža situācijā bankas visbiežāk ir rīkojušās īstermiņa apsvērumu vadītas, lai izdzīvotu, kas ir pašsaprotami. Taču arī tām bankām, kuras no krīzes varētu iziet relatīvi neskartas, nav garantiju veiksmīgai attīstībai nākotnē.

Realizējot īstermiņa plānus, uzņēmums riskē samazināt savu dzīvotspēju nākotnē. Bankām ar to ļoti komplicētām struktūrām, vēlme ātri labot kļūdas, var novirzīt uzmanību no "pareizo lietu" darīšanas.

Tikai ar attiecīgajām zināšanām un prasmēm iespējams veikt reālas izmaiņas visā uzņēmumā atbilstoši stratēģijai, tajā pašā laikā vadot esošos uzņēmuma riskus. To sakārtošana pareizā secībā un ietekmīgu pārmaiņu ieviešana ir izaicinājums, kas atšķirs uzvarētājus no pārējiem."

Fundamentālie jautājumi, kam jāpievērš uzmanība banku sektorā:

Stratēģijas noteikšana: izprotot šī brīža patieso situāciju, bankai ir jānodrošina rīcība, kas nepieļautu tādas iepriekšējās kļūdas kā bīstamu aktīvu portfeļu radīšana, vai ieiešana tirgus segmentos, kuros nav konkurētspējas priekšrocību.

Arvīds Kostomārovs, PricewaterhouseCoopers Finanšu un vadības konsultāciju vadītājs prognozē: "Nākotne pieder organizācijām, kas ir spējīgas identificēt to īpašās spējas pievienot vērtību tirgos, kuros ir patērētāji, kas ir gatavi maksāt par viņu produktiem, un būt pietiekami drosmīgas, lai rīkotos saskaņā ar plānu - ieguldīt konkrētu pakalpojumu attīstībā un samazināt savu tirgus daļu citos pakalpojumu segmentos.

Mērķu un atbildības noteikšana, kā arī komunikācijas, izmaiņu ieviešanas un kontroles mehānismu sakārtošana ir fundamentāli svarīgs ieguldījums nākotnes attīstībā. Šajos krīzes laikos, pārmaiņu vadība var likties pašsaprotama, bet tās īstenošana radīs būtiskas pārmaiņas nākotnē."

Biznesa modeļa veidošana stratēģijas īstenošanai: biznesa modelis būs jāveido pamatojoties uz stratēģiju, nodrošinot riska profila pārvaldīšanu, likviditātes un piesaistītā finansējuma un kapitāla pietiekamības aspektus. Vadītājiem jārīkojas izlēmīgi un jāpieņem smagi lēmumi, lai uzņēmums varētu noturēties un attīstīties, kā arī lai samazinātu konkurentu ietekmi vai pavisam no tiem atbrīvotos.

Arvīds Kostomārovs atzīmē: "Pašreizējā krīze piedāvā reālas iespējas bankām pārskatīt savus biznesa modeļus, pārvērtējot atdeves un risku attiecību. Veiksme būs atkarīga no visu līmeņu vadītāju spējām un prasmes realizēt izmaiņas, ieviešot jauno biznesa modeli. Tas visticamāk ies kopā ar būtiskām izmaiņām rezultatīvo rādītāju izvēlē un piemērošanā, kā arī ar izmaiņām pārvaldības un atalgojuma sistēmā. Attiecīgo pārmaiņu veikšanai būs nepieciešami spēcīgi līderi un stipra komanda."

Kapitāla pārvaldes, regulatora prasību, risku vadības, organizācijas pārvaldības un līderības aspektiem ir jābūt visaugstākajā līmenī: pieejamais kapitāls šobrīd ir gan ļoti ierobežots, gan ļoti pieprasīts resurss, tā pārvaldes sistēmām un procesiem, jābūt spēcīgiem un efektīviem.

Arvīds Kostomārovs komentē: "Būs nepieciešamas fundamentālas izmaiņas visos līmeņos. Organizācijas un biznesa risku skaidrai izpratnei būs jābūt katrā no biznesiem. Nākotnes plānošanai, scenāriju izstrādei, analīzei un testēšanai ir jābūt ikdienas darba kārtībā. Nākamās krīzes atšķirsies no iepriekšējām, tāpēc visi pieņēmumi ir jāizprot un jāanalizē."