Jauno regulu vilnis iekļūst apdrošināšanas nozares risku topā

2011. gada 31. maijs

Apdrošināšanas nozares pārstāvji pasaulē kā savu vislielāko risku identificē vairāku regulatora prasību vienlaicīgu ieviešanu gan starptautiskā, gan vietējā līmenī, tā secināts apdrošināšanas nozares risku jaunākajā pētījumā Insurance Banana Skins, ko CSFI (Centre of the Study of Financial Inovation) veicis sadarbībā ar PwC.

Secināts, ka jaunie noteikumi, kas reglamentē ES prasības, piemēram, Solvency II direktīvu, varētu atstāt ievērojamu iespaidu uz nozares izmaksām un atbilstības problēmām. Tāpat tās varētu novērst vadības uzmanību no svarīgākiem uzdevumiem, lai rentabli vadītu uzņēmumu jau tā saspringtajā pēc krīzes periodā.

Aptaujas laikā tika aptaujāti gandrīz 500 apdrošināšanas speciālisti un citi nozares pārstāvji 40 pasaules valstīs t.sk. arī Latvijā, lai noskaidrotu jomas, kurās tie saskata lielākos riskus tuvāko 2-3 gadu laikā. Jaunu regulatora noteikumu ieviešana kā lielākais drauds tika minēts visos galvenajos tirgos, taču Latvijas apdrošināšanas uzņēmumi šo risku ierindo tikai trešajā vietā.

Ievērojams respondentu skaits pauda bažas par kapitāla pieejamību, lai atbilstu bargākām regulatora prasībām, kā arī nodrošinātos pret pasaules ekonomikas un finanšu tirgus nestabilo situāciju.

Spēcīgu kāpumu šā gada risku topā piedzīvoja dabas katastrofu draudi, kas ir reakcija uz nesenajiem notikumiem Jaunzēlandē un Japānā. Strauji pieaug arī politiskais risks, kas izriet no notikumiem arābu pasaulē, kā arī pieaugošās bažas par Eiro zonas valstu maksātspēju.

Pētījuma redaktors Deivids Laskelles (David Lascelles) komentē: „Šie rezultāti uzskatāmi norāda, ka uz nozari tiek izdarīts spiediens no vairākām pusēm vienlaicīgi, un ir nepieciešami prasmīgi vadītāji, kas uzņēmumus neskartus izvedīs no šīs situācijas.”

PricewaterhouseCoopers SIA (PwC) vadošais partneris Ahmeds Šarhs komentēja: „Apdrošinātāju prioritātes ir nepārprotami mainījušās, jo vairāk uzmanības tiek pievērsts tam, kā tikt galā ar arvien jaunām regulatora prasībām. Tas, iespējams, novirza nozīmīgākos resursus un vadošo darbinieku uzmanību no uzņēmuma attīstības iespējām. Lai veicinātu konkurētspēju, jaunās regulatora prasības būtu jāuztver, kā iespēju pārvaldītu mainīgo risku profilu, nevis kā kārtējo administratīvu slogu.”

Kaspars Ummers, PwC konsultāciju nodaļas konsultants secina, ka nozīmīgākie nozares riski gan Latvijā, gan pasaulē ir līdzīgi – atšķirība ir tikai secībā.  Ekonomiskā krīze Latviju skāra spēcīgāk, tāpēc, atšķirībā no vidējiem pasaules rādītājiem, ar makroekonomiku un politiku saistītie riski tika uztverti kā būtiskāki. Savukārt ar regulatora prasībām saistītie riski ieņem salīdzinoši zemāku vietu, sakarā ar to, ka informācija un regulatora prasības līdz Latvijai nonāk ar zināmu laika distanci. Salīdzinot ar Eiropas lielākajiem apdrošināšanas uzņēmumiem, Latvijas uzņēmumi, iespējams, arī jūtas drošāki par to spēju ātri piemēroties jaunajām regulatora prasībām.”

Vairāk par pētījumu lasiet šeit (angļu valodā)