Tehnoloģiju apskats: Ilgtspējīgu uzņēmumu veidošana

Kā uzlabot uzņēmuma ilgtspēju nākotnē? Kādu lomu ilgtspējas nodrošināšanā ieņems informācijas tehnoloģijas?

"Technology Forecast" izdevumā apskatīts, kā ilgtspēja var kļūt par uzņēmējdarbības neatņemamu sastāvdaļu un uzlabot gan uzņēmuma reputāciju, gan finanšu rezultātus.

Pirmajā rakstā aplūkots, kā informācijas tehnoloģiju pārvaldība mainās, pārejot no atbilstības likumdošanai nodrošināšanas uz pienākumu atbalstīt biznesa procesus, un tikai vēlāk uz efektivitāti, rezultātā nodrošinot ne tikai uzņēmuma, bet arī nozares ilgtspēju. Tajā tiek aprakstīta informācijas tehnoloģiju un rādītāju loma, kas ļauj iestrādāt ilgtspēju esošajos darbības procesos.

Otrajā rakstā sīkāk apskatītas informācijas tehnoloģijas, kas sniedz iespēju apkopot un izplatīt datus, lai atbalstītu uzņēmuma darbiniekus nozīmīgu vides, sociālo un ekonomisko jautājumu lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē uzņēmuma pozīciju nostiprināšanu ilgtermiņā. 

Trešajā rakstā tiek aprakstīti soļi, kā IT vadītājs var virzīt uzņēmumu šajā stratēģiski svarīgajā virzienā.