PwC otrajā "Ilgtspējas indeksa" dalības gadā kvalificējas sudraba grupā

PwC, piedaloties Ilgtspējas indeksā otro gadu pēc kārtas un pakāpjoties par līmeni augstāk, kā pērn, iekļūst sudraba kategorijā. „Lai arī šajā, tāpat kā pagājušajā gadā, mūsu dalības mērķis bija iekļūt indeksā, iegūt vērtējumu un nozaru ekspertu ieteikumus turpmākā snieguma uzlabošanai, vēlējāmies arī pakāpties vismaz par vienu līmeni augstāk, lai paši sev pierādītu, ka gada laikā paveiktais ir devis rezultātu un mēs virzāmies pareizajā virzienā. Ilgtspējas indekss ir ļoti plašs uzņēmumu novērtēšanas veids, un tas prasa nepārtrauktu darbu, lai saglabātu sasniegto, attīstītos un iegūtu augstāku vērtējumu. Lai arī informācijas iesniegšana ir laikietilpīgs process, tomēr nepiedalīties atkārtoti nozīmētu „palaist vējā” arī pagājušajā gadā ieguldīto darbu un laiku,” dalību Ilgtspējas indeksā komentē PwC partnere Zlata Elksniņa – Zaščirinska.

Pēc pagājušā gada rezultātu saņemšanas uzņēmumā tika izveidota Ilgtspējas indeksa komanda un sastādīts darbības plāns, lai realizētu ekspertu ieteikumus, tos papilinātu ar savām idejām un pielāgotu uzņēmuma vajadzībām un iespējām. Šajā komandā darbojas uzņēmuma darbinieki, tajā skaitā arī vadības pārstāvji, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar stratēģijas jautājumiem, darba vides izvērtēšanu un uzlabošanu, sabiedrības atbalstu, klientu un sadarbības partneru attiecībām, kā arī vides aizsardzību.

Sabiedrības atbalsts. „Uzsākot jebkuru jaunu darbu, piedaloties kādā labdarības projektā, organizējot pasākumu vai veicot izmaiņas iekšējos kārtības noteikumos, cenšamies izvērtēt vai šī aktivitāte veicina ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, vai tai ir pievienotā vērtība un vai tā sniegs atbalstu kādai no mūsu ietekmes pusēm,” stāsta Zlata. Pēdējā gada laikā PwC eksperti ir bijuši īpaši aktīvi dažādos sociālos pasākumos, daloties ar savām profesionālajām zināšanām. Piemēram, sadarbībā ar Swedbank uzņēmējdarbības kompetences centru, kas palīdz jaunajiem uzņēmējiem iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veiksmīgi uzsāktu un turpinātu savu biznesu, PwC eksperti skaidroja dažādus aktuālus nodokļu jautājumus. „Dalību šajos pasākumos saprotam, kā atbalstu Latvijas ekonomikai, jo bez uzņēmējiem tā pastāvēt nevar,” atzīst PwC partnere. „Tāpat PwC ir svarīgi gudri un izglītoti cilvēki, kas ir ne tikai veiksmīga uzņēmuma, bet arī valsts pamatā, tāpēc mūsu darbinieki labprāt iesaistās, lai ar savām zināšanām un pieredzi atbalstītu studentus to zinātnisko darbu izstrādē.”

Korporatīvā atbildība. Korporatīvās atbildības jomā PwC turpina gadiem ilgās sadarbības, sniedzot atbalstu Valsts Bērnu kardioloģijas centram, Latvijas Bērnu bāreņu fondam un organizācijai „Rūķi”, kas aktivizējas Ziemassvētku laikā, lai iepriecinātu bērnus Latgales pusē.

Pēdējā gada laikā tika uzsākta sadarbība ar Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi „Līči”. Šī aktivitāte balstās uz uzņēmuma darbinieku iniciatīvu un atbalstu, kas tai ziedo nepieciešamos aprūpes materiālus un velta savu laiku pastaigām ar patversmes suņiem. Līdz ar šo aktivitāti tika pieņemta iniciatīva un izmainīti iekšējās kārtības noteikumi - katrs darbinieks var izmantot divas uzņēmuma apmaksātas stundas mēnesī, lai veiktu sociāli atbildīgus darbus pēc savas izvēles.

Ietekme uz vidi. Kaut arī PwC nav ražošanas uzņēmums, un tā ietekme uz vidi ir ļoti minimāla, tomēr ir svarīgi apzināt un saprast, ko iespējams darīt, lai to vēl vairāk samazinātu, jo tīrs gaiss un ūdens ir nepieciešams ikvienam. Pēdējā gada laikā tika apkopota informācija par iztērētajiem resursiem un izstrādāts plāns, kā šo patēriņu, un līdz ar to ietekmi uz vidi, samazināt. Piemēram, šogad tiek plānots mainīt uzņēmuma automašīnu, kas tiek lietota visu biroja darbinieku ikdienas vajadzībām, pret tādu, kas atbilst Eiro 5 standartam (samazināts slāpekļa oksīda (NOx) daudzums izplūdes gāzēs). Turpmāk, iegādājoties uzņēmuma automašīnas, pastiprināta izmanība tiks pievērsta tam, cik tās ir videi draudzīgas.

„Lai bizness būtu ilgtspējīgs, jādarbojas daudz un dažādās jomās. Tieši tāpēc mums ir svarīgi, lai tas, ko darām jebkurā no tām, būtu nozīmīgs arī mūsu darbiniekiem - lai viņi var lepoties ar savu darba vietu, lai ir interesanti gan iesaistīties, gan iniciēt jaunas aktivitātes. Esmu pārliecinājusies, ka kopā mēs varam realizēt ne tikai profesionālos mērķus, bet arī idejas, kam ir pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi, sabiedrību un kopējo noskaņu uzņēmumā,” nobeigumā piebilst Zlata Elksniņa – Zaščirinska.