Iekšējam auditam būtu jākļūst par stratēģisko uzņēmuma riska konsultantu

2010. gada 21. aprīlis

Līdz ar pasaules ekonomisko krīzi, stratēģiskā risku vadība ir kļuvusi par vienu no uzņēmumu vadītāju prioritārajiem jautājumiem. PricewaterhouseCoopers pētījumā secināts, ka iekšējās revīzijas rezultātā tiek iegūta korekta, caurskatāma un daudzpusīga informācija par procesiem uzņēmumā, lai to varētu izmantot, sniedzot stratēģiskas riska konsultācijas uzņēmuma vadībai.

PricewaterhouseCoopers "Globālajā iekšējā audita profesijas aptaujā” piedalījās vairāk kā 2000 uzņēmumu vadītāji no 55 pasaules valstīm, tai skaitā arī no Latvijas. Šajā aptaujā piedalījās Latvijas bankas, ministrijas un aģentūras, valsts uzņēmumi un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kokmateriālu ražotāji, transporta un telekomunikāciju uzņēmumi.

PricewaterhouseCoopers Konsultāciju nodaļas menedžere Ilvija Grūba komentē: "Finanšu krīze ir izraisījusi pastiprinātu uzmanību riska pārvaldības procesiem. Tā, kā daudzi par krīzes cēloni uzskata tieši vājo riska vadību, uzņēmumu vadītāji visās nozarēs meklē iespējas uzlabot šo funkciju, lai pēc iespējas labāk nodrošinātu sekmīgu uzņēmējdarbības vidi. Prasības attiecībā uz iekšējā auditu šobrīd ir augstākas kā jebkad iepriekš, tāpēc svarīgs jautājums ir, vai tās tiek izpildītas un sasniegtas? Sarežģīta ir arī vienprātības panākšana par iekšējā audita paplašināto un stratēģisko nozīmi uzņēmumā."

Ilvija Grūba piebilst: "Tas, ko augstākā līmeņa vadītāji varētu izsecināt no šī pētījuma - iekšējās revīzijas grupai būtu jāuzņemas stratēģiskā partnera loma, tās dalībniekiem jābūt ļoti pieredzējušiem un kvalificētiem speciālistiem, kuri var precīzi norādīt uz uzņēmuma darbības kritiskajiem punktiem, apstrādāt lielu datu apjomu, efektīvāk izmantot tehnoloģijas un palīdzēt organizācijai kļūt veiksmīgākai ļoti sarežģītā uzņēmējdarbības vidē ekonomiskās krīzes apstākļos."

PricewaterhouseCoopers Konsultāciju nodaļas menedžere Ilvija Grūba secina: "Tā kā iekšējā audita rezultātā tiek ierosinātas jaunas un pastāvīgi mainīgas vajadzības un prasības, tam ir jāuzņemas iniciatīva, lai no jauna definētu arī savu lomu uzņēmumā. Tas nozīmē paplašināt savu zināšanu un prasmju kopumu, kā arī būt gataviem uzņemties vadošo lomu, kā efektīvam vadības resursam, ar kuru tiek saskaņota stratēģija, identificēti, uzraudzīti un mazināti iespējamie riski."