Recesijas draudi ir risks turpmākai banku darbībai

Aptaujā "Banana Skins" tiek identificēti lielākie šī brīža banku riski

Atkārtotas globālās recesijas un banku krīzes risks ir augsts, saskaņā ar jauno pētījumu, kurā apskatīti banku nozares lielākie draudi.

CSFI (The Centre for the Study of Financial Innovation) ikgadējā aptaujā „Banking Banana Skins”, kas īstenota sadarbībā ar PwC, no 30 iespējamiem banku riskiem makroekonomika izvirzīta saraksta augšgalā. Aptaujas ietvaros ir apkopotas vairāk nekā 700 banku, regulatoru pārstāvju un citu ar nozari saistītu personu atbildes 58 valstīs.

Aptauja liecina, ka, kopš tās aizsākšanas pirms 13 gadiem, bažas par banku nozares nākotnes izredzēm ir sasniegušas augstāko līmeni. Daudzi respondenti nākotnē paredz banku maksātnespējas un nacionalizācijas gadījumus.

Galvenais trauksmes iemesls ir Eirozonas krīze, kas draud ar vairāku valstu maksātnespēju. Eiro sabrukums iespaidotu bankas ne tikai Eiropā, bet visos svarīgākajos pasaules reģionos. Baņķieri visā pasaulē - ASV, Kanādā, Ķīnā, Argentīnā un Austrālijā - eiro krīzi ievieto risku augšgalā.

Pirmās sabrukuma sekas būtu lieli kredītu zaudējumi, kas aptaujā ierindoti otrajā vietā, kam seko finansējuma krīze ar ierobežotu banku likviditāti un kapitāla pieejamību.

Situāciju sarežģī pastiprināta politiskā iejaukšanās un banku nozares regulas. Lai gan regulējuma iniciatīvas ir paredzētas, lai rastu risinājumu banku krīzei, tās ir arī papildus izmaksas un darbības, kas bankām sarežģī iespējas nodrošināt kredītu pieplūdi ekonomikai.

Pastāv bažas arī par banku spēju iziet no krīzes pašu spēkiem: vāja korporatīvā pārvaldība un risku vadība noslēdz šī saraksta desmitnieku. Strauji pieaudzis uzņēmējdarbības turpināšanas risks (kas no 21. vietas 2010.gadā uzlecis līdz 12. šogad), t.i. banku sistēmas spēja izdzīvot vadošo finanšu institūciju bankrota gadījumā.

"Šīs aptaujas kopaina ir ļoti drūma," komentē aptaujas redaktors David Lascelles. "Tā ilustrē trauslās banku sistēmas apsēstību ar galvenajiem draudiem un nenoteiktību."

Andrew Gray, PwC banku nozares konsultāciju partneris, sacīja: „Bankas ir acīmredzami noraizējušās par draudiem, ko rada pastāvīgā Eirozonas nestabilitāte, kā turpmākiem kredītu ierobežojumiem un nenoteiktību, ko radījušas nepārtrauktās regulatora izmaiņas.”

„Šajā situācijā daudzām bankām būs grūti ģenerēt atbilstošu atdevi no to uzņēmējdarbības. Bankas būs spiestas pārveidot savu uzņēmējdarbības modeli, kā arī neizbēgams šķiet darba vietu samazinājums visā sektorā, jo tās cenšas samazināt izmaksas.”

PwC Latvijas uzņēmuma revīzijas pakalpojumu partnere Ilandra Lejiņa komentē: „Arī Latvijas bankas ir ļoti atkarīgas no Eirozonas stabilitātes un ar to saistītajiem riskiem. Latvija kopš krīzes sākuma ir pieredzējusi lielas bankas nacionalizāciju, stabilitātes ietekmēšanas mēģinājumus, izmantojot uzticamības graušanu, un šobrīd norisinās vēl vienas bankas maksātnespējas process. Līdz šim Latvijas banku sistēma ir spējusi tikt galā ar tai uzliktajiem pārbaudījumiem, bet nākotnē visām bankām ir jāpievērš uzmanība korporatīvās pārvaldības stiprināšanai, lai atgūtu un saglabātu sabiedrības uzticību.”

Pirmo reizi, „Banking Banana Skins” aptaujā labākas nākotnes perspektīvas no risku viedokļa parādās strauji augošajās ekonomikās nekā rūpnieciski attīstītajā pasaulē. Respondenti tādos reģionos, kā Latīņamerika, Āfrika, Āzija un Tālie Austrumi, savas izredzes vērtēja pozitīvāk nekā Ziemeļamerika un Eiropa, pateicoties spēcīgākai izaugsmei, tomēr viņi jutās mazāk pasargāti no globālā banku nozares satricinājuma. Tāpat aptauja parādīja, ka pieaug bažas par Ķīnas nākotnes izredzēm, jo tās ekonomika palēninās un bankas saskaras ar pieaugošo spiedienu.

„Banking Banana Skins 2012” riski (iekavās 2010.gada rezultāti):

1. Makroekonomika (4.)
2. Kredītrisks (2.)
3. Likviditāte (5.)
4. Kapitāla pieejamība (6.)
5. Politiska iejaukšanās (1.)
6. Regulators (3.)
7. Rentabilitāte (-)
8. Atvasinātie finansu instrumenti (7.)
9. Korporatīvā pārvaldība (12.)
10. Riska vadības kvalitāte (8.)
11. Riska cenas noteikšana (9.)
12. Uzņēmējdarbības nepārtrauktība (21.)
13. Uzņēmuma palīgfunkcijas (24.)
14. Vadošā personāla motivācija (16.)
15. Pārmaiņu vadība (28.)
16. Riska ieguldījumu fondi (19.)
17. Peļņas procentu likmes (14.)
18. Augsta atkarība no tehnoloģijām (18.)
19. Valūtas (11.)
20. Uzņēmējdarbības praksi (22.)
21. Akciju tirgi (10.)
22. Jaunattīstības tirgi (17.)
23. Negodīgi tirgotāji (20.)
24. Noziedzība (27.)
25. Ilgtspēja (25.)
26. Preces (13.)
27. Krāpšana (15.)
28. Cilvēkresursi (-)
29. Paļaušanās uz trešajām personām (-)
30. Maksājumu sistēmas (26.)