Baltijas valstu nekustamā īpašuma tirgus apskats 2010

2010. gada 6. maijs

Nekustamā īpašuma tirgus apskats Baltic Property Report 2010 informē Lietuvas, Latvijas un Igaunijas situāciju komercplatību tirgū. 
Apskats sastāv no trīs galvenajām daļām:

  • visaptveroša komercplatību nekustamā īpašuma tirgus analīze 
  • svarīgāko ar nekustamo īpašumu saistīto juridisko jautājumu apskats 
  • svarīgāko ar nekustamo īpašumu saistīto nodokļu un likumdošanas jautājumu apskats