Apdrošinātāji atzīst ieguldījumu atdevi par būtiskāko nozares risku

2009. gada 23. februāris

Labas ieguldījumu atdeves nodrošināšana tiek uzskatīta par apdrošināšanas nozares galveno izaicinājumu, darbojoties pašreizējos tirgus apstākļos, secināts CSFI (Centre for the Study of Financial Innovation) un PricewaterhouseCoopers pēdējā nozares pētījumā Insurance Banana Skins..

Pētījumā ietvaros savus viedokļus par būtiskākajiem nozares attīstību apdraudošajiem riskiem izteica vairāk nekā 400 respondentu (apdrošināšanas sabiedrību vadītāji un citi nozares speciālisti) no 39 valstīm, t.sk. no Latvijas.

Respondenti norāda, ka gadījumā, ja apdrošināšanas sabiedrības nespēs nodrošināt salīdzinoši augstu ieguldījumu ienesīgumu, pašreizējās krīzes apstākļos apdrošināšanas sektoru sagaida neskaidra nākotne.

Šī gada pētījuma rezultāti ievērojami kontrastē ar iepriekšējo - 2007. gada apskatu, kad par galveno apdrošināšanas sektoru ietekmējošo riska faktoru tika uzskatītas pārmērīgas regulējošo institūciju prasības un arī citi par būtiskākajiem riskiem nosauktie nebija saistīti ar nelabvēlīgām finanšu tirgus situācijas un pieprasījuma izmaiņām.

Savukārt jaunākā pētījuma rezultāti rāda, ka tieši makroekonomisko tendenču, kā arī finanšu tirgus situācijas attīstība un to ietekme uz apdrošināšanas sektoru ir ierindotas būtiskāko risku vidū. Respondenti sagaida, ka pieprasījuma samazināšanās daudzos reģionos pasliktinās apdrošināšanas sabiedrību peļņas un kapitāla pietiekamības rādītājus.

Pētījumā secināts, ka 2007. gadā apdrošināšanas nozare bija labāk nodrošinājusies pret riskiem. 2007. gadā 21% respondentu uzskatīja, ka apdrošināšanas nozare ir labi aizsargāta no to apdraudošajiem riskiem, savukārt jaunākajā pētījumā šim apgalvojumam piekrīt tikai 4% respondentu.

Lai arī citi riska faktori ir mazinājuši respondentu satraukumu par regulējošo institūciju pārmērīgu iejaukšanos uzņēmējdarbībā (1. vieta būtiskāko risku sarakstā 2007. gadā un 5. vieta šobrīd), tā joprojām tiek uzskatīta par būtisku risku, ņemot vērā daudzu valstu plānus ieviest stingrāku finanšu pakalpojumu nozaru uzraudzību. Respondenti norāda, ka pastiprinātas regulatoru uzraudzības iemesls ir banku krīze, bet papildus izdevumus un neērtības izjutīs arī apdrošināšanas nozare.

Ļoti uzkrītoši ir mainījies ar apkārtējās vides ietekmi saistīto risku būtiskuma novērtējums. Piemēram, dabas katastrofas un klimata izmaiņas, kas 2007.gadā ierindojās piecu svarīgāko risku vidū, šobrīd tiek ierindotas attiecīgi 22. un 28. vietā. Tas ir izskaidrojams gan ar to, ka pēdējā gada laikā ir noticis salīdzinoši mazāk lielu dabas katastrofu, gan ar to, ka nozares pārstāvju skatījumā šobrīd šos riskus kļūst vieglāk prognozēt un ierobežot to radītos zaudējumus.

Ijans Dilks (Ian Dilks), PricewaterhouseCoopers globālais apdrošināšanas nozares klientu apkalpošanas vadītājs komentēja: ”Galvenie riski, ko identificējis šis pētījums, nav pārsteidzoši, bet uzmanību pievērš, cik ievērojami ir mainījusies uztvere par svarīgākajiem riskiem kopš 2007.gada un cik līdzīgi viedokļi par būtiskākajiem riskiem ir visos pasaules reģionos.”

„Nozarei darbojoties pēdējo gadu desmitu lielākās ekonomikas lejupslīdes laikā, ir notikusi netikai nozīmīgāko risku pārvērtēšana, bet arī radušās bažas par nozares pozīciju stabilitāti un samazinājusies vēlme uzņemties risku. Pārvarot šos izaicinājumus un nostiprinot labu riska vadības praksi organizācijās, ir svarīgi, iznākt ārā no šī „apburtā loka” jau ar labākām pozīcijām.”

PricewaterhouseCoopers Latvijas uzņēmuma partneris Juris Lapše komentē: „Globālā pētījuma rezultāti lielā mērā attiecināmi arī uz Latvijas apdrošināšanas tirgu, lai gan daži riski, piemēram, makroekonomiskās situācijas radīts kritums pieprasījumā pēc apdrošināšanas pakalpojumiem vai apdrošinātāja izmaksu efektivitāte, Latvijā varētu būt vēl nozīmīgāki, turpretī dažu citu risku, piemēram, akciju tirgus krituma ietekme Latvijā jūtama relatīvi mazāk.”

Pētījuma elektroniskā versija.