PricewaterhouseCoopers finanšu rezultāti 2009.gadā uzskatāmi parāda tā starptautiskā uzņēmumu tīkla spēju pielāgoties apstākļiem

2009. gada 28. oktobris

Starptautiskais revīzijas un konsultāciju uzņēmumu tīkls PricewaterhouseCoopers (PwC) ir pielāgojies šī brīža ekonomikas apstākļiem un veiksmīgi turpina savu darbību. PwC uzņēmumu tīkla dalīborganizāciju konsolidētais apgrozījums 2009. finanšu gadā (01.07.2008.-30.06.2009.) bija  26.2 miljardi ASV dolāru, kas ir par 7.1% mazāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, savukārt neņemot vērā pārskata periodā notikušās valūtu kursu svārstības, konsolidētais apgrozījums salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu ir nedaudz palielinājies.

Ieņēmumi revīzijas pakalpojumiem arī šajā gadā ir turpinājuši palielināties, sasniedzot 13.1 miljardu ASV dolāru, kas ir 2% pieaugums. Stabils ieņēmumu līmenis saglabājies arī nodokļu konsultāciju pakalpojumiem, kas sastāda 6.9 miljardus ASV dolāru. Ņemot vērā finanšu un vadības konsultāciju pieprasījuma ciklisko raksturu, šī PwC uzņēmējdarbības sadaļa ir visvairāk izjutusi recesijas ietekmi, tomēr, neskatoties uz apstākļiem, tā ir pārliecinoši darbojusies, sasniedzot 6.1 miljardu ASV dolāru lielus ieņēmumus, kas ir tikai par trīs procentiem mazāki, salīdzinājumā ar iepriekšējo attiecīgo periodu.

Dažos pasaules reģionos globālās ekonomikas lejupslīdes ietekme bija jūtama mazāk. Augstus rezultātus turpināja sniegt PwC uzņēmumi Dienvidamerikā un Centrālamerikā, kur ieņēmumi palielinājušies par 13.3%, bet Vidējo Austrumu un Āfrikas reģionos tie ir pieauguši par 9.1%, bet Āzijas ieņēmumi ir par 5.4% lielāki, kā iepriekšējā periodā. Savukārt PwC uzņēmumu ieņēmumi Centrālajā un Austrumeiropā, Ziemeļamerikā un Rietumeiropā ir samazinājušies.

PricewaterhouseCoopers Latvijas uzņēmuma apgrozījums 2009. finanšu gadā bija  4.8 miljoni latu. Šī gada finanšu rezultātus komentē PricewaterhouseCoopers SIA valdes priekšsēdētājs Ahmeds Šarhs (Ahmed Sharkh): „Saglabāt stabilu apgrozījumu arī nelabvēlīgas tirgus situācijas apstākļos mums palīdzēja vairāki faktori, kuru vidū noteikti jāmin veiktie ieguldījumi pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā, diversificētā klientu bāze un spēja savlaicīgi reaģēt  uz tirgus pieprasījuma izmaiņām, attīstot jaunus pakalpojumu veidus. Arī šajos apstākļos mēs saskatām iespēju palielināt savu tirgus daļu vairākos tirgus segmentos, nodrošinot augstākās kvalitātes klientu apkalpošanu un konkurētspējīgu cenu politiku.”

PricewaterhouseCoopers 2009.gada starptautiskais gada pārskats pilnā apjomā ir pieejams internetā: www.pwc.com/annualreview. Pārskats satur detalizētu informāciju par 2009. finanšu gada rezultātiem un sīkāku informāciju par PricewaterhouseCoopers kā globālu organizāciju.