„Nodokļu nomaksa 2011” – kā Latvija izskatās globālajā bildē?

2010. gada 22. decembris
Publicēts žurnālā "Saldo"
Autore: Agate Zīverte, Vecākā konsultante, Nodokļu un juridiskie pakalpojumi

PwC un Pasaules Bankas eksperti jaunākajā pētījumā "Nodokļu nomaksa 2011" (Paying Taxes 2011) apkopojuši informāciju par 183 valstīm, gūstot atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

  • Kopējā nodokļu likme; 
  • Administratīvais slogs (laika patēriņš);
  • Nodokļu maksājumu skaits.

„Paying Taxes 2011” ziņojumā noteikts nodokļu nomaksas vieglums katrā valstī, novērtējot administratīvo slogu, ar ko sastopas uzņēmumi, lai izpildītu regulējošo iestāžu noteikumus, kā arī lai aprēķinātu uzņēmumu kopējās nodokļu saistības procentuālā izteiksmē no peļņas pirms nodokļu nomaksas. Tā kā valstis sniedza datus par sevi 2010. gada aprīlī, tad pētījumā sniegtā informācija faktiski atspoguļo situāciju par 2009. gadu.  Par pamatu tiek izmantots ražojošs uzņēmums ar vienādiem izejas datiem visās valstīs.

Balstoties uz pētījumu, uzņēmums vidēji nodokļos samaksā gandrīz pusi no gūtās peļņas, patērē septiņas nedēļas, nodarbojoties ar nodokļu jautājumiem un veic maksājumu ik pēc 12 dienām.

Neskatoties uz ekonomikas lejupslīdi un gauso atgūšanos, gandrīz 60 procenti pasaules valstu ir veikušas nozīmīgas nodokļu reformas. Pētījumā secināts, ka 40 valstīm ir izdevies padarīt nodokļu nomaksu vienkāršāku - šogad vislielākie uzlabojumi paveikti Tunisijā. Valstis, kas tika apskatītas gan 2006., gan 2011.gada apskatā, nodokļu administrēšanas laiku ir samazinājušas par nedēļu, nodokļu kopējo likmi par vidēji 5 procentiem un maksājumu skaitu teju par četriem. Kopumā, kopš 2006.gada 90 valstīs ir samazināts uzņēmumu ienākuma nodoklis.

„Valdības ir turpinājušas darbu, veicot nodokļu sistēmas uzlabošanu un vienkāršošanu vietējiem uzņēmumiem, un ir novērojami pozitīvi rezultāti,” komentē Neils Gregorijs (Neil Gregory), Pasaules bankas globālo mērījumu un analīzes nodaļas direktors. „Par pamatu nosakot vienu nodokli un izmantojot tehnoloģijas, uzņēmumiem var samazināt noteikumu izpildes slogu.”

Pētījumā norādīts, ka nodokļu nomaksa ir vienkāršāka uzņēmumiem, kas darbojas valstīs ar augstiem ienākumiem, kurām ir zemākas nodokļu izmaksas un zemāks administratīvais slogs. Šīs ekonomikas parasti raksturo attīstītākas nodokļu sistēmas, mazāka administratīvā kontrole un plašāks elektronisko atskaites sistēmu pielietojums nodokļu iekasēšanas iestādēs.

Latvijas pozīcijas novērtējums
PwC Latvijas uzņēmuma partnere Zlata Elksniņa – Zaščirinska komentē: „Vērtējot Latvijas pozīciju no nodokļu nomaksas viegluma, no pagājušā gada 45.vietas esam nokritušies uz 59. vietu. Apskatot kopējās nodokļu likmes Eiropā, jāsecina, ka Latvijas pozīcija ir mazliet kritusies dēļ 5,5% kopējās likmes palielinājuma salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Arī laiks, lai izpildītu visas administratīvās prasības ir pieaudzis dēļ tā, ka uzņēmumiem bija nepieciešams veikt izmaiņas grāmatvedības programmās, kas saistītas ar nodokļu likmju izmaiņām. Salīdzinot ar pagājušo gadu, Latvijai priekšā ir aizsteigušās tādas valstis kā Francija, Austrālija, Čīle, Kazahstāna, Korejas Republika, Kosova u.c. Neskatoties uz to nodokļu nomaksas viegluma ziņā Latvija joprojām ir priekšā tādām valstīm kā ASV, Somija, Vācija, Grieķija, Spānija, Slovēnija u.c.”

Turpmāk rakstā detalizētāki izskatīsim katru no pētījumā apskatītajiem jautājumiem.

Kopējā nodokļu likme 

Kopējā nodokļu likme tiek aprēķināta kā uzņēmuma kopējās nodokļu saistības procentuālā izteiksmē no peļņas pirms nodokļu nomaksas. Tā ietver uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) un visus pārējos nodokļus, ko sedz uzņēmums. Vidējā kopējā nodokļu likme no visām pētījumā apskatītajām valstīm ir 47.8%. Rezultāti parāda, ka pastāv vērā ņemama koncentrācija kopējai nodokļu likmei diapazonā no 25% - 50% (110 ekonomikās).

ES valstīs kopējā nodokļu likme svārstās plašākā diapazonā, sākot ar 21.1% Luksemburgā, visbeidzot 68.6% Itālijā. Latvija ar 38.5% kopējo nodokļu likmi starp ES valstīm ir ierindojusies augstajā 8. vietā, vērtējot kopējo nodokļu likmes izdevīgumu uzņēmumam (pagājušajā gadā Latvija bija 6. vietā, šogad Latvijai aizsteidzās priekšā Lielbritānija un Slovēnija). Salīdzinājumam Lietuva šogad ieņem 9. vietu un Igaunija tikai 19. vietu.

Eiropas Savienībā par Latviju zemāka kopējā nodokļu likme bija tikai tādās valstīs kā - Luksemburga, Kipra, Īrija, Bulgārija, Dānija, Lielbritānija un Slovēnija. Nosakot kopējo nodokļu likmi, tiek ņemta vērā arī ar nodokli apliekamā ienākumu bāze, ne tikai procentuālais cipars, līdz ar to nav vietā apgalvojums, ka Latvijā ir zemākas nodokļu likmes, jo apliekamā bāze ir daudz augstāka. Procentuāli visvairāk kopējā nodokļu likmē aizņem algas nodokļi.

Administratīvais slogs (laika patēriņš)

Administratīvais slogs atspoguļo laiku, kas nepieciešamas, lai nodokļu maksātāja uzņēmums ievērotu un izpildītu visas nepieciešamās procedūras. Administratīvās darbības tiek iedalītas šādās trīs grupās – nodokļu aprēķināšana, nodokļu deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana, un nodokļu nomaksa, atsevišķi novērtējot darbības katrā no trim galvenajiem nodokļu veidiem (UIN, algas nodokļi, patēriņa nodokļi).

No Eiropas valstīm viszemākais administratīvais slogs ir Luksemburgā, Šveicē, Īrijā, Igaunijā un Norvēģijā (59-87 stundas gadā), savukārt, visaugstākais - Čehijā un Bulgārijā (616 stundas).

Latvijas rādītājs ir 293 stundas, kas ir piektais sliktākais ES valstu rādītājs. Šajā ziņā Latvija tik tiešām neizskatās pievilcīgi, pārsniedzot gan Eiropas, gan pasaules valstu vidējo rādītāju, kas ir 282 stundas jeb 7 nedēļas pilna darba slodze. ES visilgāko laiku aizņem pārskatu aizpildīšana, kas attiecas uz uzņēmuma darbiniekiem, kamēr pasaulē vairāk laika tiek patērēts uz patēriņa nodokļiem.

Var cerēt, ka ieviešot obligāto Elektroniskās deklarācijas sistēmu (EDS), Latvijas uzņēmumiem nodokļu deklarēšana kļūs vieglāka un ātrāka, tuvā nākotnē uzlabojot administratīvā sloga rādītāju. Protams, EDS neatvieglo nodokļu aprēķināšanu, un laiks, kas tiek patērēts aprēķinu veikšanai, ir cieši saistīts ar normatīvo aktu sarežģītību un deklarāciju skaitu.

Nodokļu maksājumu skaits

Šis rādītājs parāda, cik reizes gada laikā uzņēmumam jāveic nodokļu maksājumi. Salīdzinot uzņēmumus, pētījumā tiek ņemts vērā, vai konkrētā valstī ir iespējams izmantot elektronisko deklarēšanu un maksājumu veikšanu.
Tā kā Latvijā ir iespējams veikt maksājumus elektroniski, šajā ziņā Latvija kopā ar daudzām citām Eiropas valstīm ierindojusies augstajā 9.vietā.

Kopsavilkums

Kopumā pēc šī pētījuma rezultātiem uz pasaules valstu fona Latvija neizskatās slikti. Īpaši kopējās nodokļu likmes un maksājumu skaita ziņā Latvija ieņem augstas pozīcijas gan ES, gan citu pasaules valstu vidū. Latvijai visvairāk uzmanība būtu jāpievērš administratīvā sloga samazināšanai. Vienlaikus, jāpiezīmē, ka zema kopējā nodokļu likme ne vienmēr ir tas labākais modelis – iespējams, svarīgāk nodrošināt, lai šie nodokļi tiek gudri iztērēti, lai radītu stabilu uzņēmējdarbības vidi, labu infrastruktūru un labāku dzīves kvalitāti iedzīvotājiem.

Lai iegūtu plašāku informāciju par pētījumu, lūdzu, apmeklējiet www.pwc.com/payingtaxes