International Transfer Pricing 2011

Iznācis ikgadējais, pēc kārtas jau 12. PwC izdevums "International Transfer Pricing 2011”, kurā aprakstīts svarīgāko transferta cenu jautājumu loks 60 pasaules valstīs.

Izdevumā tiek skaidrota transferta cenu fundamentālā nozīme starptautisko uzņēmumu darbībā. Izdevums demonstrē, cik svarīga uzņēmumam ir transferta cenu politika, kas izmantojama strauji mainīgā tirgus situācijā. Šis izdevums ne tikai norāda uz nepieciešamību nepārtraukti uzlabot transferta cenu politiku, bet arī pamato, kā šīs politikas regulāra izvērtēšana un aktualizēšana ietekmē uzņēmuma spēju reaģēt uz pārmaiņām.

Izdevums "International Transfer Pricing 2011" sniedz praktiskus padomus jautājumos, kuros ieguldītās pūles var nest ievērojamu atdevi saprātīgu un stabilu nodokļu izmaksu veidā, pasargājot uzņēmumu nodokļus administrējošo iestāžu transferta cenu pārbaužu laikā, kā arī no nodokļu uzrēķina.

Izdevums ir noderīgs materiāls, lai izprastu svarīgākos globālos transferta cenu jautājumus, kā arī palīdzētu izveidot un vadīt uzņēmuma transferta cenu politikas.

Lai apskatītu izdevumu "International Transfer Pricing 2011" un iegūtu plašāku informāciju par to, kā arī citām ar transferta cenām saistītām publikācijām, lūdzu, apmeklējiet: www.pwc.com/internationaltp