PwC jau otro reizi iegūst Gada labākā Baltijas transferta cenu konsultanta titulu

Šā gada 16. maijā izdevums International Tax Review apbalvoja PricewaterhouseCoopers (PwC) kā labāko transferta cenu konsultantu Baltijas valstīs 2012. gadā. Šis bija jau trešais gads, kad Baltijas valstu transferta cenu speciālisti tika aicināti piedalīties šajā nominācijā. 2010. gadā PwC ieguva labākā Baltijas transferta cenu konsultanta titulu.

PwC uzņēmumiem Beļģijā un Portugālē tika piešķirts Gada nacionālā transferta cenu uzņēmuma tituls, savukārt PwC uzņēmumi Polijā un Šveicē ieguva Gada labākās nodokļu firmas titulu.

„Esam ļoti gandarīti ar šo apbalvojumu, tas apstiprina PwC Latvijas un Baltijas valstu kopumā uzņēmumu transferta cenu speciālistu augsto kvalifikāciju. Pēdējos gados transferta cenu koncepts un izpratne Latvijā un Baltijā ir strauji attīstījusies. Tā rezultātā esam ne tikai mācījušies no Rietumu valstu pieredzes, bet arī guvuši ievērojamu pieredzi, īstenojot dažādus transferta cenu projektus, piemēram, transferta cenu dokumentācijas sagatavošanu, salīdzināmo datu atlases un analīzes veikšanu, palīdzību klientiem VID audita laikā, kā arī klientu pozīcijas aizstāvēšanu tiesā strīdos ar VID par cenām saistīto pušu darījumos.” komentē PwC Nodokļu un juridisko konsultāciju vadītāja un partnere Zlata Elksniņa – Zaščirinska.

Kopš 1990. gada International Tax Review  (ITR) ir nostiprinājis savu pozīciju kā pasaulē ietekmīgākais starptautiskajai nodokļu stratēģijai veltītais izdevums. Atsaucoties uz ITR, iesniegtie kandidātu klientu projekti tika izvērtēti pēc to apjoma, ieviestajiem jauninājumiem un sarežģītības pakāpes, ar kuru uzņēmumiem jāsaskaras ikdienas darbā ar klientiem. Lai noteiktu uzvarētājus, ITR žurnālistu komanda veica detalizētu informācijas avotu izpēti, būtiska loma lēmuma pieņemšanā bija uzņēmumu iesniegtajām pieteikumu anketām. Lai noteiktu labākos darbus laika periodā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim, žurnāla redakcija apspriedās ar nodokļu konsultantiem, juridiskās privātprakses pārstāvjiem un uzņēmumu nodokļu nodaļu vadītājiem.

Transferta cenu koncepts ir balstīts uz „tirgus cenu principu” (arm’s length principle) – visiem darījumiem starp saistītām pusēm jānotiek tirgus cenu līmenī. Ja Latvijas uzņēmums nevar pierādīt, ka saistīto pušu savstarpējie darījumi tiek veikti atbilstoši „tirgus cenu principam”, nodokļu administrēšanas iestādes var koriģēt apliekamo ienākumu, kā rezultātā nodokļu maksātājam rodas papildus nodokļu saistības. Transferta cenu noteikšanas principi jau vairākus gadus ir noteikti un ieviesti Rietumu valstu nodokļu likumdošanā, kā arī Latvijā.