Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”

2011. gada 21. aprīlis
Publicēts žurnālā "Saldo"
Autore: Ina Spridzāne
LNKA sertifikāts Nr.36

 

2011. gada 14. aprīlī Saeimā tika pieņemti grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”, kas stāsies spēkā šī gada 1. maijā.

Svarīgākie likuma grozījumi saistīti ar nodokļa likmju izmaiņām gandrīz visās akcīzes preču grupās (izņemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju), kā arī izmaiņām nodokļa atbrīvojuma piemērošanā naftas produktiem, kas paredzēts lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Grozījumi skaidro arī akcīzes nodokļa piemērošanu spirtu saturošiem uztura bagātinātājiem, kā arī nodokļa samaksas kārtību par tādiem uztura bagātinātājiem, kuros absolūtā spirta saturs iepakojumā pārsniedz 80 mililitrus.

Saskaņā ar projekta pēdējo versiju (pieņemtā likuma oficiālā versija vēl nav publiski pieejama) nodokļa likmes tiek palielinātas sekojošām akcīzes precēm:

  • stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar absolūtā spirta saturu virs 22 tilpumprocentiem- no 890 Ls uz 940 Ls par 1000 litriem (no 2011. gada 1. jūnija),
  • svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem- no 269 Ls uz 289 Ls par 1000 litriem (no 2011. gada 1. jūnija),
  • svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem- no 300 Ls uz 320 Ls par 1000 litriem (no 2011. gada 1. jūnija),
  • naftas produktiem ar etilspirta piedevām, kas ražotas no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts, ja etilspirta saturs veido no 70 līdz 85 tilpumprocentiem no kopējā produkta daudzuma- no 80.7 Ls uz 86.7 Ls par 1000 litriem (no 2011. gada 1. jūnija),
  • cigāriem un cigarillām- no 24 Ls uz 26 Ls par 1000 gabaliem (ar 2011. gada 1. jūliju). Saskaņā ar Pārejas noteikumiem nodokļa likme šai tabakas izstrādājumu grupai katru pakāpeniski tiks palielināta, ar 2018. gada 1. janvārī sasniedzot 32 Ls par 1000 gabaliem,
  • cigaretēm- no 2011. gada 1. jūlija- 25 Ls par 1000 cigaretēm (pašreiz 22.50 Ls) un 34% no maksimālās mazumtirdzniecības cenas (pašreiz 34.5 %), kopējais aprēķinātais nodoklis nevar būt mazāks par 52 Ls par 1000 cigaretēm. Arī šai tabakas izstrādājumu grupai nodoklis līdz pat 2018. gadam pakāpeniski tiks palielināts, sasniedzot 32 Ls par 1000 gabaliem un 33% no maksimālās mazumtirdzniecības cenas, kopā ne mazāk par 64 Ls par 1000 cigaretēm.

Nodokļa likme tiek palielināta arī smēķējamai un cigarešu uztinamajai tabakai.

Nepieciešamību palielināt minimālo akcīzes nodokļa likmi tabakas izstrādājumiem rada Eiropas Savienības direktīvas1 izmaiņas, proti, lēmums palielināt minimālās akcīzes nodokļa likmes šai preču grupai. Direktīvas 2. pantā noteikts, ka akcīzes nodokļa minimālās likmes ir jāpiemēro no 2014. gadā 1. janvāra. Tomēr, Bulgārijai, Igaunijai, Grieķijai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai un Rumānijai ir ļauts piemērot pārejas laiku līdz 2017. gada 31. decembrim. Tādējādi Latvijā noteiktās minimālās likmes ir jāpiemēro ne vēlāk kā no 2018. gada 1. janvāra.

Likuma grozījumi paredz ar 2011. gada 1. jūliju atkal ar akcīzes nodokli aplikt dabasgāzi. Dabasgāzei, ko izmanto par kurināmo, nodokļa likme saskaņā ar likuma grozījumiem ir nedaudz samazināta, proti, no 15.6 Ls/m3 uz 12 Ls/m3, bet tai dabasgāze, ko izmanto kā degvielu, nodokļa likme paliek līdzšinējā- 70 Ls /m3.

Nodokļa atbrīvojums lauksaimniecības produkcijas ražotājiem

Saskaņā ar likuma 18. pantu un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem2 no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela ar rapšu sēklu eļļas piedevām, kā arī no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, kuru lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes, kur tiek kultivētas dzērvenes vai mellenes. 

Likuma grozījumos paredzēts akcīzes nodokļa atbrīvojumu piemērot arī tiem komersantiem, kuri iegādāsies iepriekšminētos naftas produktus zivju dīķu zemes apstrādei, pie nosacījuma, ka ir nodrošināti minimālie ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā saimnieciskajā gadā (neieskaitot valsts un Eiropas Savienības atbalstu) no viena pieteiktā hektāra. Ir papildināti arī nosacījumi, kuriem jāatbilst lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, piemēram, attiecībā uz zivju audzētājiem un lauksaimniecības zemēm, kas tiek izmantotas atsevišķu īscirtmeta atvasāju sugu audzēšanai. Papildināti arī nosacījumi, pie kuriem lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir jāmaksā akcīzes nodoklis, piemēram, papuvju platība pārsniedz 30% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, par kuru ir tiesības saņemt vienoto platības maksājumu.

Ja Lauku atbalsta dienests ir konstatējis to, ka naftas produkti netiek izmantoti noteiktajiem mērķiem un ir atcelts lēmums, ar kuru tika piešķirts degvielas daudzums kārtējā saimnieciskajā gadā, komersants zaudē tiesības iegādāties noteiktu daudzumu naftas produktu ar atvieglojumu arī nākamajā saimnieciskajā gadā. 

 

1- 2010. gada 16. Februāra Padomes Direktīva 2010/12/ES ar ko Direktīvu 92/79/EEK, Direktīvu 92/80/EEK un Direktīvu 95/59/EK groza attiecībā uz tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm un groza Direktīvu 2008/118/EK.

2- 2010. gada 12. maija MK noteikumi Nr. 444.