Apdrošināšanas nozares izaugsmi kavē ekonomikas svārstības, regulatoru prasības un talantu jautājumi

2012.gada 15.februāris

Vairāk nekā divas trešdaļas (70%) apdrošināšanas nozares vadītāju plāno mainīt savu stratēģiju nākamo 12 mēnešu laikā, cenšoties skatīties tālāk par pašreizējo problemātisko tautsaimniecības situāciju un likumdošanas fonu. PwC ikgadējās globālās uzņēmumu vadītāju aptaujas ietvaros, kurā tika apkopotas 121 apdrošināšanas nozares uzņēmumu vadītāja atbildes, kā lielākais īstermiņa izaugsmes drauds tika minēta pašreizējā ekonomikas nenoteiktība, un 60% respondentu atklāja, ka krīze lielā mērā ietekmējusi to finansiālo situāciju un izraisījusi izmaiņas stratēģijā, risku pārvaldībā un darbības plānošanā.

Gandrīz puse aptaujāto apdrošināšanas nozares uzņēmumu vadītāju uzskata, ka turpmākajos 12 mēnešos ekonomikas lejupslīde turpināsies. Tomēr šķiet, ka tas nemazina sektora izredzes palielināt uzņēmumu ieņēmumus - 90% aptaujāto ir pārliecināti par to pieaugumu.

Tomēr pārmērīgās regulatora prasības un talantu trūkums tiek uzskatīti par nozīmīgiem izaugsmes šķēršļiem. Šīs neatliekamās problēmas un pārliecības trūkums kavē investīciju piesaisti un sektora uzņēmumu attīstību. Tikai 15% apdrošināšanas uzņēmumu vadītāju plāno veikt pārrobežu pārņemšanas darījumus nākamajā gadā. Tie meklē iespējas attīstīt savu darbību ar uzsvaru uz attīstības tirgiem, un gandrīz puse no aptaujātajiem sektora uzņēmumu vadītājiem apgalvoja, ka viņu biznesu nākotnei jaunattīstības tirgi ir svarīgāki nekā attīstītie. Vairāk nekā 80% respondentu teica, ka nākamo 12 mēnešu laikā viņi plāno attīstīt savu darbību Āzijā, Dienvidaustrumu Āzijā, Āfrikā un Latīņamerikā, savukārt ar Rietumeiropu šādus plānus saista mazāk kā 40%.

Deivids Lovs (David Law), PwC globālais apdrošināšanas nozares konsultāciju vadītājs: "Aktuālās problēmas, kas radušās tirgus svārstīguma un pieaugošo regulatoru prasību rezultātā, apdrošinātāju dienas darba kārtībā ir atstājušas maz laika konkurētspējas saglabāšanas plānošanai turpmākajos gados. Ir vitāli svarīgi, lai apdrošinātājus neaizkavētu šī brīža izaicinājumi, un tie spētu noteikt skaidru nākotnes redzējumu.

Izaugsmes iespējas pastāv, it sevišķi ātri augošajās ekonomikās, kā arī izmantojot jaunu tehnoloģiju attīstību, un tie apdrošinātāji, kas uz šī mainīgā risku fona spēs reaģēt ar inovatīviem risinājumiem, iegūs klientu un investoru atzinību. Apdrošinātāji, kuri nespēs attiecīgi reaģēt uz dinamiskajām tirgus izmaiņām, attapsies, ka ir zaudējuši lielāko daļu klientu un cīnoties, lai nodrošinātu pietiekamu kapitālu."

Gandrīz 60% apdrošināšanas uzņēmumu vadītāju, kā ievērojamu izaugsmes apdraudējumu, saskata prasmju trūkumu, kas ir augstākais rādītājs visā finanšu pakalpojumu nozarē. Aptuveni 30% no respondentiem atzina, ka šī trūkumā dēļ nav varējuši izmantot tirgus iespējas vai tiem nācies atcelt jeb atlikt stratēģiski svarīgu iniciatīvu. Tas spiež lielāko daļu uzņēmumu vadītāju pārvērtēt savu talantu vadības stratēģiju - 20% no tiem plāno būtiskas pārmaiņas.

Talantu trūkums draud paplašināties, jo pieprasījums turpina pārsniegt piedāvājumu. Gandrīz puse apdrošināšanas uzņēmumu vadītāju uzskata, ka ir kļuvis sarežģītāk atrast un nolīgt labus nozares speciālistus, un tikai 10% uzskata, ka nākotnē situācija uzlabosies. Sevišķi jūtams vidējā līmeņa vadītāju ar augstu potenciālu, kā arī piemēroti kvalificētu un pieredzējušu cilvēku trūkums jaunattīstības tirgos.

Tas ir izraisījis darba algu pieaugumu daudzos uzņēmumos - vairāk nekā 50% apdrošināšanas uzņēmumu vadītāju apgalvo, ka darbaspēka izmaksas ir pieaugušas vairāk kā plānots.
Deivids Lovs, PwC globālais apdrošināšanas nozares konsultāciju vadītājs komentē: "Lai gan ierobežota attiecīgu speciālistu pieejamība ir nopietni draudi, nozarei jāturpina strādāt uz visām tās ietekmes pusēm un jāizceļ iespējas indivīdiem veidot saistošu, izaicinošu un ienesīgu karjeru."

PwC vecākais biznesa konsultants Kaspars Ummers secina: „Priecē aptaujāto uzņēmumu vadītāju vairākuma viedoklis par pozitīvu nākotnes ieņēmumu pieaugumu prognozi, neskatoties uz draudiem par nākamo krīzes vilni. Tas ļauj pieaugt optimismam arī par Latvijas apdrošināšanas tirgus 2011. gada pieauguma tendenču saglabāšanos, vai pat pieaugumu arī 2012. gadā.”

Pilna nozares atskaite pieejama šeit (angļu valodā)