Kontakti

View this page in: English
 

PricewaterhouseCoopers
SIA

Krišjāņa Valdemāra iela 21-21

Rīga, LV-1010

Latvija

Reģistrācijas nr. 40003142793

Tel: + 371 67094400
pwc.riga@lv.pwc.com
Fakss: + 371 67830055

PricewaterhouseCoopers Legal

Zvērinātu advokātu birojs

Krišjāņa Valdemāra iela 21-21

Rīga, LV-1010

Latvija

Reģistrācijas nr. 90010364699

Tel: + 371 67094400
info.latvia@lv.pwclegal.com
Fakss: + 371 67830055

Recepcijas darba laiks 8:30 - 18:30

(Recepcijas darba laiks no 1. jūnija - 30. septembrim 9:00 - 18:00)


PwC bankas rekvizīti

SEB banka AS, Kods UNLALV2X

LV12UNLA0050014161180 (EUR)

LV85UNLA0002005070367 (USD)

DNB banka AS, Kods RIKOLV2X

LV56RIKO0002930006996 (EUR)

LV60RIKO0002030010951 (USD)

Vadošā partenere Latvijā

Revīzijas pakalpojumi

Nodokļu konsultācijas

Biznesa un IT konsultācijas

PwC's Academy

PwC's Academy

PwC's Academy kursi tiek rīkoti PwC biroja telpās, kuras atrodas Valdemāra centra 3. stāvā.


PwC Legal bankas rekvizīti

Swedbank AS, Kods HABALV22

LV40HABA0551038942663 (EUR)

Juridiskā palīdzība

FATCA un CRS