Atcelšanas noteikumi

Atcelšanas noteikumi

Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 darba dienas pirms kursa, rēķins netiek anulēts un ir maksājams norādītajā termiņā. Atsaucot savu dalību līdz 10 darba dienām pirms kursa, PwC patur tiesības ieturēt 25% no kursa cenas kā administratīvo maksu. Dalību iespējams atsaukt, sazinoties ar PwC's Academy elektroniski vai pa faksu.
Jebkurā laikā ir iespējams mainīt pieteikto dalībnieku uz citu dalībnieku vai arī izvēlēties citu kursu, iepriekš par to vienojoties ar PwC's Academy. Ja uz kursu nereģistrējas pietiekams skaits dalībnieku, kurss var tikt pārcelts uz vēlāku laiku vai atcelts. Par kursa atcelšanu reģistrējušos dalībniekus brīdina iepriekš; par kursu pārcelšanu, pieteikušos dalībniekus informē, vienlaikus mēģinot vienoties par savstarpēji pieņemamu kursa norises laiku.

Sazinieties ar mums

PwC Birojs
Kr. Valdemāra iela 21
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums