Vērtības, vīzija un misija

View this page in: English

PwC vērtības

PwC starptautisko korporatīvo kultūru veido trīs pamatvērtības – izcilība, komandas darbs un vadība. Šīs vērtības raksturo gan mūsu personisko uzvedību, gan saimniecisko darbību un palīdz radīt vērtību mūsu klientiem, darbiniekiem un uzņēmumam.

Our Values
Komandas darbs   Izcilība   Vadība

Vislabākie risinājumi rodas ciešā sadarbībā ar kolēģiem un klientiem.

Efektīvam komandas darbam nepieciešamas stabilas attiecības, cieņa un dalīšanās.

 

Mēs izpildām dotos solījumus un sniedzam klientu biznesam vairāk, kā gaidīts.

Mūsu snieguma pamatā ir inovācijas, zināšanas un uzņēmība.

  Vadība mūsu nozarē nozīmē drosmi un godaprātu, kā arī nākotnes vīziju, kas spēj iedvesmot un motivēt citus.

PwC vīzija

Mūsu mērķis ir būt kvalitātes, zīmola, talanta un ienesīguma ziņā vadošajam profesionālo pakalpojumu uzņēmumam Latvijā.

PwC misija

Savu mērķi mēs sasniegsim, turpinot sadarbību ar lēmumu pieņēmējiem un piedāvājot tiem uzticamus, inovatīvus un integrētus risinājumus, kas palīdz tiem savā jomā kļūt tikpat atpazīstamiem un spēcīgiem, cik mēs esam savējā.