Nodokļu vadības un grāmatvedības pakalpojumi

View this page in: English

Asas konkurences un mainīgas biznesa vides apstākļos arvien grūtāk ir ieņemt vadošu pozīciju tirgū. Lai šādu pozīciju izveidotu un noturētu, parasti ir nepieciešams koncentrēties uz konkrētā uzņēmuma pamatdarbību. 

Reaģējot uz šiem izaicinājumiem, PricewaterhouseCoopers (PwC) piedāvā klientiem iespēju atsevišķus biznesa procesus, piemēram, grāmatvedības, algas nodokļu, deklarāciju sagatavošanas, starptautisko pārskatu sagatavošanas funkcijas uzticēt mūsu pieredzes bagātajiem nodokļu vadības, grāmatvedības speciālistiem. Mūsu grāmatvežu, nodokļu konsultantu komanda ir gatava sniegt augstākās kvalitātes pakalpojumus, pilnībā vai daļēji pārņemot uzņēmuma grāmatvedības, deklarāciju sagatavošanas procesus. 

Kā neatkarīgi un objektīvi profesionāļi mēs varam palīdzēt klientiem efektīvi un precīzi izpildīt grāmatvedības un deklarāciju sagatavošanas pienākumus saskaņā ar vietējiem un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, samazinot nodokļu risku un palielinot atskaitāmo izdevumu apjomu UIN mērķiem un atskaitāmā priekšnodokļa apjomu PVN mērķiem.

Grāmatvedība

 • Grāmatvedības kārtošana saskaņā ar Latvijas likumu “Par grāmatvedību”, SFPS vai uzņēmumu grupas grāmatvedības politiku;
 • Mēneša un gada atskaites uzņēmumu grupas pārskatu vajadzībām;
 • Palīdzība kontu plāna sagatavošanā, lai izpildītu Latvijas normatīvo aktu, uzņēmumu grupu un nodokļu pārskatu prasības, kā arī grāmatvedības politikas sagatavošanā;
 • Pakalpojumi saistībā ar finanšu gada slēgšanu (gada finanšu pārskatu sagatavošana).

Algas nodokļi

 • Mēneša bruto/neto atlīdzības aprēķins, IIN summu un VSAOI iemaksu aprēķināšana;
 • Mēneša nodokļa un VSAOI deklarācijas, personas gada ienākumu deklarācijas sagatavošana un iesniegšana, izmantojot EDS;
 • Konsultācijas par nodokļu maksātāja pienākumiem, deklarāciju iesniegšanas kārtību un termiņiem;
 • Algas nodokļu deklarāciju pārbaude.

PVN

 • Iegāžu un piegāžu uzskaites un PVN reģistra kārtošana saskaņā ar PVN likumu;
 • PVN deklarāciju sastādīšana;
 • PVN deklarāciju iesniegšana VID attiecīgajos termiņos, izmantojot EDS;
 • Konsultācijas PVN jautājumos;
 • Darījumi ES teritorijā un Intrastat deklarācijas;
 • Periodiskas PVN aprēķinu pārbaudes;
 • Palīdzība nodokļu atgūšanā, kā arī nodokļu audita un pārbaudes laikā.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

 • UIN deklarācijas sagatavošana;
 • Deklarācijas iesniegšana VID, izmantojot EDS;
 • Nodokļu konsultācijas par UIN piemērošanu atsevišķiem darījumiem;
 • Konsultācijas par nodokļu samaksu un palīdzība nodokļu atgūšanā, kā arī nodokļu audita un pārbaudes laikā;
 • UIN pārbaudes;
 • Nodokļu plānošanas iespēju noteikšana ar mērķi ietaupīt vai optimizēt nodokļus.
 

Kāpēc izvēlēties PwC?

 • Pilnībā integrēts un visaptverošs finanšu un administratīvais pakalpojums Latvijā, Eiropā un citās pasaules valstīs;
 • Vietējo normatīvo aktu prasību pilnīga ievērošana;
 • Kvalitatīvi pakalpojumi, kas pielāgoti uzņēmuma vajadzībām;
 • Konfidencialitāte un uzņēmuma saimnieciskās darbības sensitīvo datu aizsardzība;
 • Samazināts ārvalstu uzņēmumu Latvijas nodokļu prasību neievērošanas risks;
 • Viena kontaktpersona nodrošina visu Jūsu deklarāciju pareizu sagatavošanu un savlaicīgu iesniegšanu;
 • Spēcīga speciālistu komanda, kas sniedz grāmatvedības, algas nodokļu, deklarāciju sagatavošanas un korporatīvos administratīvos pakalpojumus Latvijā;
 • Pieredze, ko nodrošina PwC globālais tīkls un vairāk nekā 100 revīzijas, konsultāciju un nodokļu profesionāļi Latvijā.