Nodokļu tiesvedība

Pakalpojuma apraksts

Nodokļu strīdu un ar tiem saistīto jautājumu skaits Latvijā un pasaulē turpina pieaugt. Tam par iemeslu visbiežāk kalpo:

 • Biežas izmaiņas, nepastāvība nodokļu regulējumā;
 • Dažādas nodokļu likumu interpretācijas;
 • Sarežģījumi vai kļūdas nodokļu piemērošanā;
 • Pretrunas starp juridiskām un procesuālām darbībām;
 • Korelācijas trūkums starp tiesas lēmumiem un nodokļu iestāžu rīcību;
 • Pēc būtības pretrunīgi tiesas spriedumi.

Kā mēs varam palīdzēt?

Mūsu nodokļu tiesvedības komanda sastāv no pieredzējušiem profesionāļiem ar juridiskajām, nodokļu un grāmatvedības zināšanām, kā rezultātā, spējam sniegt daudzveidīgu un kompleksu palīdzību gan uzņēmumiem, gan privātpersonām nodokļu strīdu situācijās, īpašu uzmanību pievēršot preventīvām darbībām.

Pirms nodokļu revīzijas:

 • Pārskatot nodokļu un grāmatvedības uzskaiti un identificējot iespējamos riskus;
 • Nodrošinot konkrētus risinājumus risku ietekmes mazināšanai vai to pilnīgai novēršanai.

VID audita laikā un pirmstiesas periodā:

Konsultācijas un juridiskie pakalpojumi VID audita laikā

 • Konsultāciju un palīdzības sniegšana, gatavojoties VID intervijām;
 • Nodrošinot profesionāļu klātbūtni VID interviju un citu procedūru laikā;
 • Sagatavojot atbildes uz VID pieprasījumiem.

Izstrādājot iebildumus saistībā ar VID lēmumiem:

 • Analizējot ziņojuma argumentus un klienta dokumentāciju par strīdus jautājumiem;
 • Sagatavojot apelācijas un pārsūdzības;
 • Izstrādāt pārsūdzības stratēģiju, t. sk. izvērtēt potenciālos ieguvumus un izmaksas, piedāvājot vislabāko risinājumu;
 • Sniedzot palīdzību argumentu sagatavošanā pret VID;
 • Aktīvi sadarbojoties ar VID pirmstiesas sūdzību izskatīšanas nodaļu.

Tiesvedības laikā:

Veikt apelāciju augstākajai nodokļu iestādei

 • Analizējot nodokļu administrācijas lēmumus;
 • Gatavojot apelācijas projektus;
 • Uzraugot procesu un rezultātu.

Pārstāvot klientu visos tiesvedības posmos:

 • Gatavojot visus nepieciešamos procesuālos dokumentus (prasības, pretprasības u.c.);
 • Iesniedzot dokumentus tiesai (ieskaitot pierādījumu vākšanu);
 • Pārstāvot klientu visā tiesas procesā;
 • Veicot uzraudzību visās tiesvedības stadijās, tostarp, redakcionāli pārskatot visus procesuālos dokumentus.
 

Kontaktinformācija:

Ņina Podvinska
Ņina Podvinska
Nodokļu un juridiskās nodaļas projektu vadītāja
Ņinas galvenā kompetence ir nodokļu projekti un konsultācijas attiecībā uz PVN piemērošanu. Pirms darba uzsākšanas PwC, Ņina vairāk kā 16 gadus ir strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kur guvusi plašu pieredzi nodokļu piemērošanas jautājumos, kā arī darbojusies nodokļu normatīvo aktu pilnveidošanā.


Ilze Rauza
Ilze Rauza
Nodokļu un juridiskās nodaļas vecākā projektu vadītāja
Ilze strādā PricewaterhouseCoopers SIA kopš 1998.gada. Viņas specialitāte ir PVN, īpaši padziļināti PVN piemērošana finanšu pakalpojumiem un ES PVN likumdošana. Ilze regulāri piedalās un vada projektus, kas saistīti ar PVN piemērošanu pārrobežu darījumiem. Tāpat Ilze palīdz klientiem sagatavot apelācijas sūdzības VID un aktīvi iesaistās Finanšu Ministrijas darba grupās saistībā ar netiešo nodokļu attīstību Latvijā.

Jana Orlova
Jana Orlova
Nodokļu un juridiskās nodaļas vecākā juriste
Jana ir vecākā juriste PwC Nodokļu un juridisko pakalpojumu nodaļā ar apmēram 10 gadu pieredzi juridiskajā praksē. Viņa specializējas banku un finanšu jomās, kā arī konkurences tiesībās un citos ar to saistītos juridiskos jautājumos.