Regulētās jomas

View this page in: English

PwC juristu komandas zināšanas aptver regulēto jomu jautājumus vietējā un ES līmenī. Mūsu darbinieki ir piedalījušies daudzu būtisku jautājumu risināšanā, pārstāvot rūpniecības uzņēmumus, finanšu institūcijas, izplatītājus un pakalpojumu sniedzējus.

Mūsu speciālisti palīdz izvairīties no iespējamām sankcijām saistībā ar konkurences, datu aizsardzības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un patērētāju tiesību aizsardzības normu pārkāpumiem. Mēs sniedzam konsultācijas arī attiecībā uz farmācijas jomu, ieskaitot farmācijas preču marķēšanu un licencēšanu, utt.

Mūsu pakalpojumi aptver:

  • finanšu pakalpojumus
  • publiskos iepirkumus
  • profesionālo asociāciju regulējumu
  • finanšu institūciju licencēšanu
  • telekomunikācijas
  • enerģētiku
  • konkurences tiesības
  • farmāciju
  • datu aizsardzību
  • citu regulējumu

Strādājot līdzās PwC tīkla vadošajiem ekspertiem finanšu, nodokļu, darījumu konsultāciju un personāla pakalpojumos, mūsu juristu komanda palīdzēs Jums rast inovatīvus un komerciāli pamatotus risinājumus, kā arī īstenot vissarežģītākos projektus vairāk nekā 80 valstīs.