Maija Kestere

View this page in: English

Vecākā juriste

Maija Kestere

Komerctiesības, uzņēmumu apvienošana un iegāde, administratīvais process, pārrobežu apvienošanas un reorganizācijas, padziļināta juridiskā izpēte, riska vadība un tā novērtēšana, intelektuālā īpašuma tiesības.

E-pasts: maija.kestere@lv.pwc.com