Jana Orlova

View this page in: English

Vecākā juriste

Jana Orlova

Banku un finanšu tiesības, konkurences tiesības, padziļināta juridiskā izpēte, civiltiesisku strīdu un nodokļu strīdu tiesvedība, argumentācijas sagatavošana, darījumu strukturēšana un iegādes objektu finanšu saistību pārbaude.

E-pasts: jana.orlova@lv.pwc.com