Darba tiesiskās attiecības

View this page in: English

PwC juristu komanda strādā ar personāla jautājumu juridiskajiem aspektiem (t.sk. uzņēmumu apvienošana, iegāde un restrukturēšana), kur personāla jautājumi ietekmē darījuma rezultātu. Mēs sniedzam visaptverošas un profesionālas konsultācijas par darba tiesībām. Mēs risinām jautājumus saistībā ar darbinieka atlaišanu (disciplinārsoda pamatojums, darba līguma izbeigšana, utt.), palīdzam risināt strīdus ar darbiniekiem, arodbiedrībām vai uzraudzības institūcijām un konsultējam par uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanu, sagatavojam nepieciešamos dokumentus darba devēja interešu aizsardzībai (konfidencialitātes līgumus, līgumus par konkurences ierobežojumiem, iekšējās kārtības noteikumus, utt.).

Mūsu plašās iespējas vislabāk izpaužas, risinot darbinieku pārrobežu kustības juridiskos aspektus. Mūsu tīkla globālā darbība ļauj mums sniegt nesalīdzināmus pakalpojumus un nodrošina atbilstošas nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un imigrācijas procedūras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā nodokļu normatīvajiem aktiem.

Mūsu pakalpojumi aptver:

  • darbinieku atlaišanas jautājumus
  • darba līgumu un vadības līgumu sagatavošanu
  • iekšējo procedūru noformēšanu
  • palīdzību uzturēšanās un darba atļauju saņemšanā
  • strīdus ar darbiniekiem un arodbiedrībām
  • konsultācijas par darba līgumu noformēšanu, izpildi un izbeigšanu
  • līgumus par darbinieku nosūtīšanu darbam citā valstī
  • darba drošības normu ievērošanu
  • darba samaksas strukturēšanu

Strādājot līdzās PwC tīkla vadošajiem ekspertiem finanšu, nodokļu, darījumu konsultāciju un personāla pakalpojumos, mūsu juristu komanda palīdzēs Jums rast inovatīvus un komerciāli pamatotus risinājumus, kā arī īstenot vissarežģītākos projektus vairāk nekā 80 valstīs.