Korporatīvie jautājumi

View this page in: English

Neefektīvas starptautiskās pārvaldības un normatīvo prasību neievērošanas riski starptautiskos uzņēmumos bieži vien netiek atzīti līdz brīdim, kad rodas ārkārtas situācija. PwC juristu komanda sniedz atbalstu uzņēmumu pamatdarbības nodrošināšanai, izmantojot savu plašo globālo tīklu ar speciālistiem, kam ir unikālas iespējas sniegt konsultācijas un palīdzēt klientiem nodrošināt pārvaldību un normatīvo prasību ievērošanu, darbojoties vienā vai vairākās valstīs.

PwC juristu komanda klientam nodrošina vietējo klātbūtni, veicot uzņēmumu reorganizāciju un likvidāciju. Mēs atbalstām savu klientu ikdienas komercdarbību, sagatavojot un noformējot uzņēmumu dokumentus un līgumus.

PwC globālais tīkls ļauj ikvienam gūt labumu no vienotiem pakalpojumu standartiem vairākās teritorijās un nodrošina atbilstību normatīvajiem aktiem ikvienā klienta darbības valstī.

Mūsu pakalpojumi aptver:

 • vispārējo uzņēmumu pārvaldību
 • vadības atbildības jautājumus
 • uzņēmumu dibināšanu
 • uzņēmumu reorganizāciju un likvidāciju
 • uzņēmumu darbības nodrošināšanu
 • juridiskās formas maiņu
 • uzņēmuma pāreju
 • kapitāla strukturēšanu
 • padziļināto izpēti
 • kopuzņēmuma līgumus
 • ārpakalpojumus
 • uzņēmuma ikdienas konsultēšanu

Strādājot līdzās PwC tīkla vadošajiem ekspertiem finanšu, nodokļu, darījumu konsultāciju un personāla pakalpojumos, mūsu juristu komanda palīdzēs Jums rast inovatīvus un komerciāli pamatotus risinājumus, kā arī īstenot vissarežģītākos projektus vairāk nekā 80 valstīs.