PwC risinājumi

View this page in: English

PwC piemīt daudz personiskāks skatījums uz vērtībām nekā vairumam profesionālo pakalpojumu uzņēmumu. Mēs apzināmies, ka vērtība katram cilvēkam nozīmē kaut ko citu, un mūsu uzdevums ir palīdzēt klientiem, kā arī mūsu darbiniekiem, radīt tādu vērtību, kas atbilst viņu priekšstatiem. Dažu klientu vērtības sakrīt ar viņu uzņēmuma mērķiem, bet citiem tās ir saistītas ar personīgajiem, tomēr vairumam klientu abi ir vienlīdz svarīgi. Lai gan vērtība parasti tiek saprasta finansiālā aspektā, daudzi to meklē arī citur, piemēram, labākā reputācijā, lielākā ietekmē vai saudzīgākā attieksmē pret vidi.

PwC palīdz klientiem palielināt uzņēmuma peļņu, pārvaldīt riska sektorus un uzlabot uzņēmuma darbību. PwC Latvijas biroja pakalpojumu klāsts ietver:

Sadarbības rezultātā mūsu klienti iegūst šādas priekšrocības:

  • pārliecību par uzņēmuma finanšu pārskatu patiesumu;
  • finanšu vadības un citu procesu efektivitātes uzlabojumus;
  • pārliecību par nodokļu likumdošanas, valsts iestāžu un tirgus regulatoru prasību ievērošanu;
  • zemākas izmaksas;
  • visu grāmatvedības, nodokļu un citu finanšu aspektu apzināšanu pirms stratēģiski svarīgu lēmumu pieņemšanas;
  • labāku aizsardzību pret būtiskākajiem finanšu, uzņēmējdarbības un tehnoloģiju riskiem.