Mūsu komanda - Korporatīvā atbildība

View this page in: English

Korporatīvā atbildība mūsu uzņēmumā tiek īstenota visos vadības līmeņos, taču ir izveidota īpaša darba grupa, kas pārrauga mūsu uzņēmuma politiku, salāgojot to ar valsts, reģiona un globālajām prioritātēm. Ilgtspējas darba grupas vadītāja ir PwC Latvijas uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska, un grupas uzdevums ir pārraudzīt izvirzītās stratēģijas īstenošanas procesu, kā arī sekot līdzi notikumu gaitai vismaz reizi kvartālā.

Zlata Elksniņa-Zaščirinska
Valdes priekšsēdētāja
Zlata ir PwC Latvijas biroja vadošā partnere un valdes priekšsēdētāja. Zlata strādā uzņēmumā jau 20 gadus un stratēģiski pārrauga Korporatīvās atbildības projektu īstenošanu uzņēmumā Latvijā.

Sandra Ozola
Finanšu direktore
Sandra ir uzņēmuma Finanšu nodaļas vadītāja un Starptautiskās profesionālo sertificēto grāmatvežu asociācijas (ACCA) biedre. Uzņēmumā strādā kopš 2000. gada un piedalās visu ar uzņēmuma finansēm saistītu jautājumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā.

Inga Ķempele
Korporatīvās atbildības projektu vadītāja
Inga ir Nodokļu un uzņēmējdarbības vortāla MindLink.lv projekta un Korporatīvās atbildības projektu koordinatore. Uzņēmumā strādā kopš 1995. gada, bijusi mārketinga, sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas koordinatore, kā arī piedalījusies uzņēmuma risku vadības procesu izstrādē..

Evija Baula
Mārketinga un komunikācijas vadītāja
Evija ir uzņēmuma mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītāja, kura ir izstrādājusi korporatīvās atbildības stratēģiju saskaņā ar PwC starptautiskajām vadlīnijām un izvirzītajiem biznesa mērķiem. Evija nodrošina un vada komunikāciju ar visām uzņēmuma svarīgākajām ietekmes pusēm.

Kitija Baltkāja
Personāla nodaļas vadītāja
Kitija ir uzņēmuma Personāla nodaļas vadītāja. Viņa atbild par jautājumiem, kas saistīti ar darbinieku atlasi, izaugsmi, novērtēšanu un attīstību. Kitijas pārziņā ir arī uzņēmuma ētikas jautājumu risināšana.

Signe Jansone - Lapiņa
Personāla nodaļas mācību projektu vadītāja
Signe ir Personāla nodaļas mācību projektu vadītāja un atbild par darbinieku profesionālo attīstību, apmācību, pieredzes apmaiņu un studentu - potenciālo darbinieku - iepazīstināšanu ar karjeras iespējām mūsu uzņēmumā.

Aija Panke
Vecākā juriste, personas datu aizsardzības speciāliste
Aija ir vecākā juriste ar 12 gadu pieredzi juridiskajā praksē un sertificēta personas datu aizsardzības eksperte Latvijā. Viņa specializējas darba tiesībās, komerctiesībās, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos, publiskajos iepirkumos, kā arī personas datu aizsardzības un citos ar to saistītos juridiskos jautājumos.

Tonita Galandere
Biroja vadītāja
Tonita ir uzņēmuma biroja vadītāja kopš 1997. gada. Viņas pārziņā ir visi jautājumi, kas saistīti ar ērtas darba vides nodrošināšanu mūsu darbiniekiem. Pienākumi ietver gan atbildību par iepirkumu veikšanu, gan rūpes par darbinieku veselību, darba vietu un darba apstākļiem.