Par mums

View this page in: English

PwC uzņēmumi palīdz juridiskām un fiziskām personām radīt tām nepieciešamo vērtību. Mūsu uzņēmumu tīklā 157 valstīs strādā vairāk nekā 195 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī nodokļu un biznesa konsultācijas.

Lai uzzinātu vairāk par PwC darbību visā pasaulē, aicinām apmeklēt mūsu globālo mājas lapu www.pwc.com.

PwC Latvijas uzņēmums izveidots 1993. gadā un pašlaik tajā strādā vairāk kā 120 darbinieki, tai skaitā Latvijas zvērinātie revidenti un darbinieki, kuri ieguvuši tādas starptautiski atzītas kvalifikācijas kā ACCA, CFA, CISA un CIA. Tie ir finanšu pārskatu revidenti, uzņēmumu vērtēšanas eksperti, nodokļu speciālisti, informācijas tehnoloģiju profesionāļi un citi uzņēmējdarbības konsultāciju speciālisti.

Plašāku informāciju par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem piedāvājam sadaļā PwC risinājumi.

Mūsu mērķis ir sniegt ieguldījumu mūsu valsts ekonomikas attīstībā, palīdzot veiksmīgi attīstīties Latvijas uzņēmumiem un uzsākt darbību plašākā reģionā, veicinot ārvalstu investīciju piesaisti un palīdzot uzlabot valsts pārvaldes procesu kvalitāti un efektivitāti.

Kā sociāli atbildīgs uzņēmums, PwC veido ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, kas balstīta uz sabiedrību, cilvēkiem, vidi un tirgus attīstību. Vairāk par mūsu labajiem darbiem aicinām uzzināt šeit.