Mokesčiai

View this page in: English

Nuolat sekdami įstatymų ir jų interpretavimo pasikeitimus, „PwC“ mokesčių konsultantai rengia seminarus, kuriuose aptariami naujausi mokesčių, apskaitos ir verslo norminių aktų pasikeitimai. Pagrindinis mūsų organizuojamų seminarų tikslas – tokių pasikeitimų įtakos įmonėms aptarimas, praktinis jų pritaikymas ir sprendimų ieškojimas.

Seminarų metu taip pat aptariame kitų šalių praktiką susijusiais klausimais.  Esant reikalui, galime pasitelkti ir kitų šalių ekspertus, turinčius patirties tam tikroje specifinėje srityje.

Mes organizuojame atvirus seminarus, taip pat seminarus, pritaikytus individualiems įmonėms poreikiams.