Vertinimas ir strategija

View this page in: English

Vertė yra vienas iš esminių kiekvienos įmonės darbotvarkės klausimų. Tai gali būti verslo, prekės ženklo, darbuotojų motyvavimo plano, investicijų, vertės sumažėjimo ar nematerialiojo turto, perėmimo sandorio, sandorių tarp susijusių šalių kainodaros ar mokestinio vertinimo vertė. Mūsų specialistų komanda padės jums nustatyti, kokį poveikį jūsų sprendimai turės jūsų verslo vertei.

Jei Jūs:
 

  • Planuojate įmonių susijungimą ar įmonės restruktūrizavimą.
  • Jums reikia įvertinti nematerialųjį turtą, t.y. prekės ženklus, prestižą, intelektinę nuosavybę mokesčių tikslams ar atitikties finansinės atskaitomybės rengimo reikalavimams, pavyzdžiui, Tarptautiniams finansinės atskaitomybės standartams.
  • Norite perkelti turtą grupės viduje ir jums reikia sužinoti jo vertę.
  • Neturite pakankamos vertinimo patirties ar vidaus išteklių.
Mes galime Jums padėti
Sandoriai
Verslo, turto ir intelektinės nuosavybės vertės ir kainos nustatymas įsigijimų, pardavimų, susijungimų, bendrų įmonių ir strateginių partnerysčių atvejais.

Įmonių finansai
Pagalba įmonėms nustatant ir maksimaliai padidinant savo vertę, keičiant kapitalo struktūrą, vykdant pardavimą bei pasinaudojant strateginėmis ir finansavimo alternatyvomis.

Sandorių struktūrizavimas mokesčių tikslais

Akcininkų vertės valdymas
Išsamios sistemos sukūrimas ir įdiegimas, kuri palengvintų jūsų įmonės pastangas kuriant vertę.

Taikomųjų sprendimų analizė
Realių pasirinkimo variantų įvertinimo ir sprendimų analizės priemonių taikymas, siekiant padėti klientams geriau valdyti turtą, apskirstyti išteklius ir priimti su vertinimu susijusius sprendimus naudojant neapibrėžtumo, valdymo lankstumo bei sinergijos modelius.

Intelektinio turto valdymas
Intelektinės nuosavybės, įskaitant prekės ženklus, patentus, technologijas ir praktinę patirtį (angl. know-how ), vertinimas, valdymas ir vertės didinimas.