Mokesčių paslaugos

View this page in: English

Mūsų teikiamos paslaugos:


Mokesčių konsultacijos
Konsultuojame įvairiais mokesčių klausimais, organizuojame susitikimus ir seminarus, kuriuose aptariamos mokesčių įstatymų naujovės, įvertiname teisės aktų projektų įtaką įmonėms.

Mokesčių patikrinimas
Specialiais metodais nustatome esamą ir galimą mokesčių riziką įmonėje ir pasiūlome efektyvius jo sumažinimo būdus.

Mokesčių planavimas (mokesčių taupymas)
Remdamiesi galiojančiais įstatymais, patariame, kaip pasinaudoti mokesčių lengvatomis, sumažinti įmonės ar įmonių grupės mokesčių naštą. Taip pat konsultuojame mokesčių optimizavimo klausimais įmonių įsigijimo ir reorganizavimo atvejais.

Atstovavimas sprendžiant mokestinius ginčus
Atstovaujame klientų interesams mokesčių administravimo ir kitose valstybinėse institucijose. Gerai išmanydami įstatymų reikalavimus ir turėdami reikalingos patirties, sėkmingai padedame išvengti mokesčių inspekcijos priskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir baudų arba sumažinti jų sumas.

Įmonės mokestinis tyrimas (angl. tax due diligence)
Tyrimas atliekamas siekiant gauti išsamią objektyvią informaciją apie įsigyjamą įmonę ir užtikrinti, kad būtų atskleisti bei įvykdyti mokestiniai įsipareigojimai. Taip pat padedame pasirinkti palankiausią mokesčių tikslais sandorio struktūrą.

Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas
Padedame apskaičiuoti mokesčius, užpildyti deklaracijas, tvarkyti darbo užmokesčio išmokėjimą, užsieniečiams deklaruoti gautas pajamas. Taip pat rengiame finansinę atskaitomybę, konsultuojame apskaitos klausimais.

Buhalterinės apskaitos paslaugos
Teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas mažoms bei vidutinėms įmonėms Lietuvoje, naujai įsteigtoms užsienio įmonėms bei jų filialams. Padedame sukurti efektyvią apskaitos sistemą, kuri atitinka ir įmonės, ir Lietuvos įstatymų reikalavimus.

Dėl papildomos informacijos apie mokesčių konsultacijas prašome kreiptis į PwC mokesčių specialistus.

Neatsilikdami nuo įstatymų ir jų interpretavimo pasikeitimų, PwC mokesčių konsultantai nemokamai platina leidinį „Mokesčių ir teisės žinios", kuriame pateikiama naujausia informacija apie mokesčių, apskaitos ir verslo norminių aktų pasikeitimus.