Valdymo sistemos stabilizavimas ir optimizavimas

Ar visada esate ramūs ir tikri, kad jūsų organizacija įvykdys savo pažadus, duotus klientui (t.y. pristatys prekes ar paslaugas laiku, sutartos kokybės už suderintą kainą) ir darbuotojams? Ar visi darbuotojai žino savo atsakomybes ir gali būti tikri, kad iš kito darbuotojo ar skyriaus rezultatai bus gauti laiku ir tinkamai pateikti?

Organizacija sudaryta iš grandinės tarpusavyje susijusių veiksmų ir tarpinių rezultatų. Sudėtingi tarpusavio ryšiai tampa tikru iššūkiu norint užtikrinti stabilų ir kokybišką galutinį rezultatą. Valdymo sistema yra skirta organizacijos strategijos įgyvendinimui, todėl visi elementai turi būti sutelkti ir nukreipti tikslų įvykdymui.

Organizacija, kuri laikosi savo įsipareigojimų, yra tai, ko nori jos darbuotojai ir klientai. PricewaterhouseCoopers siūlo paslaugų paketą, skirtą valdymo sistemos stabilumo užtikrinimui arba valdymo sistemos sutvarkymui.

Iššūkiai, su kuriais susiduria organizacijos

  • Sparčiai kintantys ir didėjantys klientų ir kitų suinteresuotų šalių reikalavimai – poreikis lanksčiai prie jų derintis, išlaikant reikiamą kokybės lygį.
  • Procesai darosi vis sudėtingesni, todėl jų valdymas reikalauja papildomų pastangų.
  • Didėjantys darbuotojų reikalavimai ir mažėjantis lojalumas – stiprios sistemos, mažiau priklausančios nuo atskirų darbuotojų, poreikis.
  • Didėjanti konkurencija – stiprėjantis poreikis išlaikyti ir gerinti veiklos rezultatų kokybę.
  • Organizacijų veiklos reglamentavimas – poreikis laikytis apibrėžtų teisinių reikalavimų.
PwC siūlomi sprendimai
  • Valdymo sistemos analizė.
  • Valdymo sistemos komponentų: organizacinės struktūros, funkcijų, procesų, metodų – gerinimo veiksmų identifikavimas.
  • Valdymo sistemos sutvarkymas ir optimizavimas.
  • Valdymo sistemos formalizavimas: procedūrų, funkcijų aprašymas ir kt.
  • Procesų automatizavimas: reikalavimų informacinių technologijų sprendimams aprašymas.