Sandorių kainodaros paslaugos

  • Ruošiame sandorių kainodaros dokumentacijas bei metodikas įvairiems tarpgrupiniams sandoriams,
  • Rengiame palyginamąsias studijas (angl. benchmarking studies),
  • Peržiūrime įmonių turimas dokumentacijas, metodikas ir palyginamąsias studijas, pateikiame savo komentarus dėl jų atitikimo Lietuvos sandorių kainodaros reikalavimams,
  • Padedame parengti prašymus dėl išankstinio susitarimo su mokesčių administratoriumi dėl būsimojo kontroliuojamojo sandorio metu taikytinų kainodaros principų (angl. advance pricing agreement).