Įmonių susijungimai ir įsigijimai

View this page in: English

Kai įmonės organinis augimas netenkina jūsų akcininkų ar kitų suinteresuotų asmenų poreikių arba Jūs norėtumėte atsisakyti nepagrindinės veiklos turto, jums gali padėti „PricewaterhouseCoopers“ įmonės finansų specialistų komanda. Mes patariame savo klientams kiekvienu sandorio aspektu, įskaitant finansavimo organizavimą bei tinkamų kandidatų įsigijimui ar pardavimui nustatymą.

Jei Jūs:
 

 • Norite turėti galimybę greitai pasinaudoti naujomis rinkomis, turtu, technologijomis ar finansavimo šaltiniais.
 • Ieškote lėšų plėtrai.
 • Planuojate parduoti savo verslą.
 • Norite įeiti į Lietuvos rinką, įsigydami kitą įmonę.
 • Jūs jau esate Lietuvos rinkoje, bet nusprendėte pagreitinti augimą, įsigydami verslą;
 • Planuojate susijungti su kita įmone.
 • Jums reikia restruktūrizuoti savo verslą atsisakant nuostolingo turto ar verslo dalies.
Mes galime Jums padėti

Teikiame šias paslaugas:

Įmonių susijungimai ir įsigijimai
 • Įsigijimo strategija;
 • įsigyjamos įmonės analizė bei vertinimas;
 • pagalba kainos ar vertės nustatymo metu;
 • pirminė įsigyjamos įmonės informacijos peržiūra;
 • pagalba derybose;
 • teisinių dokumentų peržiūra.
Įmonės pardavimas
 • Pardavimo strategijos parengimas;
 • pirminiai tyrimai ir atranka;
 • pradinis kainos ar vertės nustatymas;
 • informacinio memorandumo parengimas;
 • pirminių pasiūlymų surinkimas ir atranka;
 • pagrindinių klausimų nagrinėjimas išsamios finansinės analizės tikslams;
 • pagalba derybose;
 • teisinių dokumentų peržiūra.
Finansavimo organizavimas ir refinansavimas
 • Finansavimo poreikio nustatymas;
 • galimų finansavimo šaltinių nustatymas (nuosavas kapitalas, subordinuotas ir/ar skolintas kapitalas);
 • informacinio memorandumo parengimas;
 • finansavimo skolintomis lėšomis ir nuosavu kapitalu sąlygų nustatymas;
 • teisnių dokumentų peržiūra.