Teisinės paslaugos

Savo klientams mes galime pasiūlyti platų teisinių paslaugų spektrą. Mūsų teisininkai konsultuoja ir teikia teisinę pagalbą įvairiais klausimais, kurie yra susiję tiek su einamaisiais įmonių reikalais, tiek su atskirų projektų įgyvendinimu.
 

Mūsų teisinių paslaugų išskirtinis bruožas yra tai, jog teisiniai sprendimai siūlomi atsižvelgiant į galimas mokestines rizikas, kadangi teisininkai dirba vienoje komandoje su mūsų mokesčių specialistais. Esant reikalui į projektus įtraukiami ir apskaitos specialistai, todėl klientų klausimai sprendžiami kompleksiškai ir efektyviai.
 

Teisinėms paslaugoms teikti taip pat pasitelkiama tarptautinio PricewaterhouseCoopers įmonių tinklo pagalba, todėl galime pasiūlyti paslaugas tarptautiniu mastu.  
 

Teikiame teisines paslaugas šiose srityse:

 • įmonių, filialų, atstovybių steigimas, likvidavimas (išregistravimas)
 • įmonių reorganizavimas ir pertvarkymas
 • teisinių reikalavimų vykdymo įmonėse patikrinimas (angl. compliance reviews)
 • akcinių bendrovių valdymo struktūros pakeitimai, įstatinio kapitalo keitimas
 • akcininkų teisių įgyvendinimas ir akcininkų sutartys
 • konsultacijos ir teisinė pagalba dėl sandorių (sutartys, atstovavimas, kt.)
 • nekilnojamojo turto įsigijimas ir pardavimas
 • darbo santykiai (darbo sutartys, tarptautiniai darbuotojų paskyrimai, darbuotojų atleidimas, darbuotojų atsakomybė, kt.)
 • užsieniečių įdarbinimas
 • viešieji pirkimai
 • prekybos reguliavimas
 • licencijavimas
 • kiti teisiniai klausimai