Darbo teisė

View this page in: English

Teisingi sprendimai žmogiškųjų išteklių srityje turi didelę reikšmę viso sandorio sėkmei, todėl vykdant įmonių susijungimus, įsigijimus ar restruktūrizavimus, „PwC“ teisininkų tinklas padės išspręsti visas dėl darbuotojų judėjimo iškylančias teisines problemas.

Mes teikiame konsultacijas dėl leidimų dirbti Lietuvoje išdavimo tvarkos, rengiame reikalingus dokumentus, padedame gauti leidimus, parengiame darbo sutartis ir kitus įmonei reikalingus dokumentus, padedančius apsaugoti darbdavio interesus (konfidencialumo, nekonkuravimo susitarimai, vidaus tvarkos taisyklės ir kt.).

Savo klientams galime suteikti išsamias ir profesionalias darbo teisės konsultacijas. Konsultuojame darbuotojų atleidimo klausimais (drausminės atsakomybės pagrindai, tinkamas atleidimo įforminimas ir kt.), taip pat padedame sprendžiant ginčus su darbuotojais, profesinėmis sąjungomis ar valstybės institucijomis bei konsultuojame dėl rezidavimo ir darbo leidimų, rengiame darbuotojo interesus saugojančius dokumentus (konfidencialumo sutartis, konkurencingumo išvengimo sutartis, vidines nuostatas ir pan.).

Esame sukaupę ypač svarios patirties ruošiant teisinius išaiškinimus dėl darbuotojų judėjimo tarp valstybių. Būdami pasaulinio  tinklo nariais, savo klientams galime suteikti aukščiausio lygio paslaugas ir užtikrinti, kad įdarbinimo, socialinės apsaugos, imigracijos procedūros atitiktų visus reikalavimus, ir išspręsti susijusius mokestinius klausimus.

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • darbuotojų atleidimo įforminimas
  • darbo sutarčių parengimas
  • personalo valdymo, vidinių tvarkų parengimas
  • leidimai gyventi ir dirbti užsienio piliečiams
  • ginčai su darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis
  • konsultacijos dėl darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo
  • darbuotojų perkėlimas ir komandiruotės
  • saugos ir kitų reikalavimų atitikimas teisės aktams
  • darbo atlyginimo struktūrizavimas


Dirbdama kartu su rinkoje pirmaujančiais „PwC“ įmonių tinklo verslo konsultantais, mokesčių, sandorių kainodaros ir žmogiškųjų išteklių specialistais, mūsų teisininkų komanda daugiau nei 80 pasaulio šalių Jums padės priimti novatoriškus ir komerciškai pagrįstus sprendimus bei įgyvendinti pačius sudėtingiausius projektus.