Įmonės išsami finansinė - ekonominė analizė pirkėjui

View this page in: English

Kiekviena įmonė, planuojanti sandorį, turi patikrinti visas šio sandorio prielaidas. Įmonės finansinės-ekonominės analizės (angl. due diligence) rezultatas – visų finansinių, komercinių, veiklos ir strateginių prielaidų išsami analizė bei pagrindimas. Šiai analizei naudojama praėjusių laikotarpių informacija, siekiant nustatyti ateities tendencijas ir patvirtinti, kad nėra jokių spragų finansinėje atskaitomybėje.

Jei Jūs:

 

  • Planuojate sustiprinti savo verslo pozicijas rinkoje, įsigydami konkurentų produktus, beveik identiškus jūsų produktams.
  • Norite išplėsti savo dabartinę veiklą, įsigydami papildomus produktus.
  • Norite įsigyti įmonę, siekdami pasinaudoti jos turimais produktais naujose rinkose ar išplėsti klientų ratą.
  • Jums reikia išplėsti įmonės siūlomų produktų ir paslaugų asortimentą, įsigyjant naujus produktus ir paslaugas, kad galėtumėte sumažinti riziką, susijusią su svyravimais rinkoje, kurioje veikia jūsų įmonė.
Mes galime Jums padėti:

  • Įvertinti praėjusių laikotarpių verslo pelningumą.
  • Pagilinti jūsų žinias apie įsigyjamos įmonės verslą.
  • Padėti jums identifikuoti ir suprasti esminius sėkmingos veiklos veiksnius.
  • Nurodyti stipriąsias savybes, kuriomis galima būtų pasinaudoti, ir silpnąsias savybes, kurias reiktų išspręsti.