Audito skyrius

Rimvydas Jogėla
Partneris, Audito skyriaus vadovas

Rimvydas „PwC“  Lietuvos biure dirba nuo 1995 m., o nuo 2010 m. rugsėjo mėn. vadovauja audito skyriui.
Jis stažavosi „PwC“ Kopenhagos biure Danijoje, kur dirbo audito komandose, atliekančiose finansinio sektoriaus, gamybos bei telekomunikacijų įmonių auditus.
 
Rimvydas yra sukaupęs didelę patirtį teikiant audito, peržvalgos, vidaus audito ir apskaitos konsultacijų paslaugas telekomunikacijų, finansinio sektoriaus, gamybos, prekybos ir paslaugų įmonėms.
Jis dėsto „PwC“ bei Lietuvos auditorių rūmų organizuojamuose seminaruose Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) bei Verslo apskaitos standartų (VAS) temomis.

Rimvydas yra Lietuvos atestuotasis auditorius.  
Jis taip pat yra Jungtinės Karalystės Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) asocijuotas narys,  Vidaus auditorių asociacijos CIA (Certified Internal Auditor) narys bei Lietuvos auditorių rūmų (LAR) prezidiumo narys.

Andrej Kosiakov
Direktorius

Andrej „PwC“ Lietuvos biure dirba nuo 1995 m.
Jis dvejus metus stažavosi „PwC“ Londono biure (Kapitalo rinkų grupėje) Jungtinėje Karalystėje, kur teikė apskaitos konsultacijas perėjimo prie Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) klausimais. Be to, trejus metus stažavosi „PwC“ Belgrado biure Serbijoje ir Juodkalnijoje, kur dalyvavo kuriant ir plėtojant vietos audito skyrių.

Andrej teikia audito ir peržvalgos paslaugas  gamybos, prekybos ir paslaugų įmonėms bei specializuojasi teikiant apskaitos konsultacijas.
Jis dėsto seminaruose Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) bei Verslo apskaitos standartų (VAS) temomis.

Andrej yra Apskaitos standartų komiteto prie Audito ir apskaitos tarnybos narys. 
Jis taip pat yra Jungtinės Karalystės Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) asocijuotas narys ir Vidaus auditorių asociacijos CIA (Certified Internal Auditor) narys.

Rasa Radzevičienė
Direktorė

Rasa „PwC“ Lietuvos biure dirba nuo  2006 m. Nuo 1997 m. iki 2005 m. ji dirbo dvejose vietinėse audito kompanijose, iš pradžių auditoriaus padėjėja, vėliau – vadovaujančia auditore.

Rasa specializuojasi teikiant audito, peržvalgos bei apskaitos konsultacijų paslaugas telekomunikacijų, prekybos ir paslaugų įmonėms.
Ji dėsto „PwC“ organizuojamuose seminaruose Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) bei Verslo apskaitos standartų (VAS) temomis.

Rasa yra Lietuvos atestuotoji auditorė ir atestuotoji vidaus auditorė.
Ji taip pat yra Jungtinės Karalystės Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) asocijuota narė.

Rasa Selevičienė
Vyresnioji projektų vadovė

Rasa „PwC“ Lietuvos biure dirba nuo 1998 m.

Rasa turi patirties teikiant audito paslaugas prekybos, paslaugų ir gamybos įmonėms. Ji taip pat specializuojasi teikiant audito ir peržvalgos paslaugas finansinio sektoriaus įmonėms.
Ji  dėsto „PwC“ organizuojamuose seminaruose Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) bei Verslo apskaitos standartų (VAS) temomis.

Rasa yra Lietuvos atestuotoji auditorė.
Ji taip pat yra Jungtinės Karalystės Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) asocijuota narė bei Vidaus auditorių asociacijos CIA (Certified Internal Auditor) narė.

Vytenis Lazauskas
Vyresnysis projektų vadovas

Vytenis „PwC“ Lietuvos biure dirba nuo 2003 m.

Jis teikia audito ir peržvalgos paslaugas gamybos, prekybos, paslaugų ir finansinio sektoriaus įmonėms. Jis taip pat konsultuoja bendroves konsolidavimo sprendimų, išvestinių finansinių priemonių bei apsidraudimo apskaitos (angl. hedge accounting) bei kitais klausimais.

Vytenis dėsto „PwC“ organizuojamuose seminaruose  Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) bei Verslo apskaitos standartų (VAS) temomis.

Vytenis yra Lietuvos atestuotasis auditorius, Jungtinės Karalystės Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) narys bei sertifikuotas finansų analitikas (CFA).

Jurgita Krikščiūnienė
Projektų vadovė
 

Jurgita „PwC“ Lietuvos biure dirba nuo 1999 m.

Jurgita yra sukaupusi didelę patirtį teikiant audito ir peržvalgos paslaugas gamybos, prekybos bei paslaugų įmonėms.
Jurgita dėsto „PwC“  organizuojamuose seminaruose Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) bei Verslo apskaitos standartų (VAS) temomis.

Jurgita yra Lietuvos atestuotoji auditorė bei Lietuvos auditorių rūmų mokymo komiteto narė.
Ji taip pat yra Jungtinės Karalystės Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) asocijuota narė bei Vidaus auditorių asociacijos CIA (Certified Internal Auditor) narė.

 
Asta Ratkienė
Projektų vadovė


Asta „PwC“ Lietuvos biure dirba nuo 1998 metų.

Ji stažavosi „PwC“ Birmingemo biuruose Jungtinėje Karalystėje, kur dirbo audito komandose, atliekančiose tarptautinių įmonių auditą (trumpalaikės stažuotės).

Asta  specializuojasi teikiant audito, peržvalgos bei apskaitos konsultacijų paslaugas gamybos, prekybos ir paslaugų įmonėms.

Ji yra atsakinga už „PwC“ seminarų Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS), Verslo apskaitos standartų (VAS)  bei Tarptautinių audito standartų (TAS) temomis organizavimą.
Ji taip pat ir dėsto aukščiau minimuose seminaruose.

Asta yra Jungtinės Karalystės Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) asocijuota narė.