Audito paslaugos

View this page in: English „PricewaterhouseCoopers" Lietuvos biure klientams dirbanti profesionali komanda gerai suvokia klientų verslo specifiką. Biure dirba du audito partneriai ir apie 60 patyrusių specialistų. Daugelis jų turi ACCA (angl. Association of Chartered Certified Accountants) asociacijos suteiktą kvalifikaciją, taip pat turime Lietuvos atestuotų auditorių bei Jungtinės Karalystės atestuotų apskaitininkų. Jie specializuojasi tokiuose sektoriuose kaip bankininkystė, draudimas, energetika, telekomunikacijos, gamyba bei mažmeninė prekyba.

Atsižvelgdami į įmonės poreikius, siūlome konkrečias audito paslaugas:

finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje apskaitą reglamenuojančių norminių aktų reikalavimus, auditas;
finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), auditas;
finansinių ataskaitų, parengtų pagal Jungtinių Valstijų bendruosius apskaitos principus (US GAAP) arba Jungtinės Karalystės bendruosius apskaitos principus (UK GAAP), auditas;
finansinių ataskaitų, parengtų pagal bendrai valdomų įmonių grupės finansinei atskaitomybei taikomus reikalavimus, auditas;
finansinių ataskaitų peržvalga;
specialios iš anksto aptartos procedūros.

Tai pat padedame įmonėms parengti finansines ataskaitas pagal aukščiau minėtus standartus ar reikalavimus.

Atlikę auditą mes pateikiame nepriklausomo auditoriaus išvadą, kuri suteikia finansinėms ataskaitoms didesnį svorį, o jų skaitytojui didesnį pasitikėjimą jose pateikta informacija. Audito metu taip pat patikrinamos įmonės vidaus kontrolės procedūros ir identifikuojamos silpnos vietos, teikiamos konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais, identifikuojamos valdymo, organizacinės ir kitos problemos, į kurias atkreipiamas vadovybės dėmesys, bei įvertinamas valdymo informacijos patikimumas.

Dėl papildomos informacijos apie audito paslaugas prašome kreiptis:

Rimvydas Jogėla
Audito skyriaus partneris
Tel. (8~5) 239 23 11

Andrej Kosiakov
Audito skyriaus direktorius
Tel: (8~5) 239 23 22