Audito paslaugos

View this page in: English Siekdami užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas ir visapusiškai pateisinti klientų lūkesčius, jau daugiau nei 20 metų sėkmingai teikiame audito ir kitas užtikrinimo paslaugas Lietuvoje klientams iš įvairių verslo sektorių sričių.

Mūsų komandoje dirba per 70 patyrusių audito specialistų, puikiai išmanančių klientų verslo specifiką. Net 7 iš jų yra Lietuvos atestuoti auditoriai, o dauguma turi ACCA (angl. Association of Chartered Certified Accountants) asociacijos suteiktą kvalifikaciją.  Dalis audito skyriaus specialistų yra Vidaus auditorių asociacijos CIA (angl. Certified Internal Auditor) nariai, keletas iš jų - atestuoti informacinių sistemų CISA (angl. Certified Information Systems Auditor) auditoriai, tarptautinės Informacinių sistemų audito ir valdymo asociacijos ISACA (angl. Information Systems Audit and Control Association) nariai bei sertifikuoti finansų analitikai (CFA).

Mūsų darbuotojai specializuojasi bankininkystės, draudimo, energetikos, telekomunikacijos, gamybos bei mažmeninės prekybos sektoriuose sėkmingai kurdami vertę kiekvienam verslui.

Atsižvelgdami į įmonės poreikius, siūlome konkrečias audito paslaugas:

finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje apskaitą reglamenuojančių norminių aktų reikalavimus, auditas;
finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), auditas;
finansinių ataskaitų, parengtų pagal Jungtinių Valstijų bendruosius apskaitos principus (US GAAP) arba Jungtinės Karalystės bendruosius apskaitos principus (UK GAAP), auditas;
finansinių ataskaitų, parengtų pagal bendrai valdomų įmonių grupės finansinei atskaitomybei taikomus reikalavimus, auditas;
finansinių ataskaitų peržvalga;
specialios iš anksto aptartos procedūros.

Tai pat padedame įmonėms parengti finansines ataskaitas pagal aukščiau minėtus standartus ar reikalavimus.

Atlikę auditą mes pateikiame nepriklausomo auditoriaus išvadą, kuri suteikia finansinėms ataskaitoms didesnį svorį, o jų skaitytojui didesnį pasitikėjimą jose pateikta informacija. Audito metu taip pat patikrinamos įmonės vidaus kontrolės procedūros ir identifikuojamos silpnos vietos, teikiamos konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais, identifikuojamos valdymo, organizacinės ir kitos problemos, į kurias atkreipiamas vadovybės dėmesys, bei įvertinamas valdymo informacijos patikimumas.

Dėl papildomos informacijos apie audito paslaugas prašome kreiptis:

Rimvydas Jogėla
Audito skyriaus partneris
Tel. (8~5) 239 23 11

Rasa Radzevičienė
Audito skyriaus direktorė
Tel. (8~5) 239 23 58

Andrej Kosiakov
Audito skyriaus direktorius
Tel: (8~5) 239 23 22

Audito paslaugų projektų vadovai