Aktuarinės paslaugos

Aktuarinių paslaugų skyriaus komandos tikslas yra teikti paslaugas, susijusiais su matematinių-statistinių modelių kūrimų ir jų pritaikymu. 

Tradicinės aktuarinių paslaugų sritys yra draudimas, pensijos bei statistinė analizė. Aktuariniai skaičiavimai vis plačiau taikomi įmonių rizikos valdyme, bankininkystėje, finansų rinkose. 

Atsižvelgdami į klientų poreikius, siūlome šias aktuarines paslaugas:

Paslaugos draudimo įmonėms: 

 • finansinių modelių kūrimo ir patikrinimo paslaugos;
 • draudimo įmonių vertinimas bei išsami analizė (angl. actuarial due diligence);
 • draudimo produktų pelningumo analizė;
 • konsultacijos „Mokumas 2" klausimais;
 • techninių atidėjinių peržvalga;
 • aktuarinės funkcijos draudimo įmonėse atlikimas.

Paslaugos kitoms įmonėms:

 • įsipareigojimų darbuotojams vertinimas pagal Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus;
 • konsultacijos darbuotojų ilgalaikio skatinimo priemonių (pensijų, kitų išmokų) klausimais;
 • statistinė analizė:
  • įmonės klientų portfelio analizė;
  • įmonės skolininkų statistinė analizė;
  • statistinis prognozavimas;
  • rizikos faktorių analizė.