Mokesčių ir teisės naujienos

„Mokesčių ir teisės naujienos" - tai periodinis leidinys, informuojantis apie aktualiausių norminių aktų pasikeitimus Lietuvoje bei pateikiantis naujausių Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimų santraukas.

NR. 217 (2017 m. rugsėjo 28 d.)

Šiame numeryje skaitykite:

 • Akcizai
 • Muitai
 • Pelno mokestis
 • Gyventojų pajamų mokestis ir Sodra
 • Teisės naujienos
 • Publikacijos

Akcizai

Nuo lapkričio 1 d. naujos taisyklės dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų

Įsigalios naujos Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo, duomenų pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai ir unikalaus akcizų apskaičiavimo dokumento numerio suteikimo taisyklės.

VMI prie LR FM viršininko 2017 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. VA-65.

Pakeistas operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatorius

Panaikintas operacijos kodas S6 bei įrašytas naujas operacijos kodas S7 „AAP, kurioms, jas išgabenant į kitą ES valstybę narę, AMLAR panaikintas ir skaičiuojami akcizai, išgabenimas iš sandėlio“.

VMI prie LR FM viršininko 2017 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. VA-66.
 

Muitai

Patvirtintos naujos mokestinės nepriemokos muitinėje (jos dalies) perėmimo ir turto priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo formos

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 1B-676 ir rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 1B-680.

Nuo liepos 27 d. importo, eksporto muitinės ir reeksporto deklaracijos priimamos ir apdorojamos automatiškai

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 1B-615.

Rugpjūčio 3 d. įsigaliojo naujos Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklės

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 1B-645.

Nuo lapkričio 1 d. Lietuvos Respublikos išvežimo muitinės įstaigoms turės būti pateikiamas tik elektroninis eksporto manifestas

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. 1B-688.
 

Pelno mokestis

Atnaujintos metinių pelno mokesčio deklaracijų formos

VMI prie FM viršininko 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. VA-67.
 

Gyventojų pajamų mokestis ir Sodra

Pakeistos „Sodros“ išmokų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklės, papildant jas ilgalaikio darbo išmokų apmokestinimo tvarka

Sodros direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. V-398.

Atnaujinta metinė gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos forma bei pildymo taisyklės

VMI prie FM 2017 m. rugpjūčio 28 d. pranešimas.

Pakeistos nuolatinio bei nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 užpildymo ir išdavimo taisyklės

VMI prie FM 2017 m. rugpjūčio 29 d. pranešimas.

Naujomis formomis papildytos ir pakeistos prašymų išduoti A1 pažymėjimą taisyklės

Sodros direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas V-426.

 

Teisės naujienos

Mažesnė administracinė našta koncentracijų procese

Konkurencijos įstatymo projektu siekiama pakeisti reikalavimus ir sąlygas, kada apie įmonių susijungimą ar įsigijimą reikia pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti jos leidimą:

 •          Didinamos pajamų, kurias pasiekus sandoriui reikia gauti Konkurencijos leidimą, ribos: virš 20 mln. eurų bendrų koncentracijoje dalyvaujančių asmenų pajamų ir virš 2 mln. eurų kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių asmenų pajamų. Šiuo metu taikoma atitinkamai 14,5 mln. eurų ir 1,45 mln. eurų bendrųjų pajamų riba.
 •          Būtų vertinamos tik Lietuvos Respublikoje gautos ūkio subjektų pajamos. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą vertinamos ir Lietuvoje įsteigtų įmonių pajamos užsienio jurisdikcijose.
 •          Susijusiais ūkio subjektais laikomi subjektai, turintys ar kuriuose turima daugiau kaip pusė akcijų, vertybinių popierių, turto, balsavimo teisių, teisių skirti priežiūros ar valdymo organų narius. Šiuo metu susijusiais ūkio subjektais laikomi, turintys ar kuriuose turima 1/3 ar daugiau akcijų ar balsavimo teisių.
 •          Du arba daugiau sandorių, kurie per dvejų metų laikotarpį yra sudaromi tarp tų pačių asmenų arba ūkio subjektų, laikomi viena koncentracija, kuri atsiranda paskutinio sandorio sudarymo metu. Tokios taisyklės iki šiol nebuvo aiškiai įtvirtintos Konkurencijos įstatyme.
 •          Konkurencijos tarybai suteikiama teisė stabdyti koncentracijos nagrinėjimą, jei įmonės neteikia prašomos informacijos per nurodytą terminą arba pateikia ne visą pranešimo nagrinėjimui reikalingą informaciją.

Siūlomi Konkurencijos įstatymo pakeitimai sumažins administracinę naštą ir pagerins sąlygas verslui, nes daugiau susijungimų bei įsigijimų bus galima įgyvendinti be Konkurencijos tarybos leidimo. Įmonės patirs mažiau laiko ir finansinių sąnaudų įgyvendindamos sandorius, kurie nesukelia reikšmingo poveikio konkurencijai.

Jeigu bus priimti, Konkurencijos įstatymo pakeitimai būtų taikomi nuo 2018 m. sausio 1 d. Nauja tvarka būtų taikoma pranešimams apie koncentraciją, pateiktiems Konkurencijos tarybai po pakeitimų įsigaliojimo.

Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 pakeitimo įstatymo projektas.

Tikslinami reikalavimai lotyniškų rašmenų naudojimui juridinių asmenų pavadinimuose

Civilinio kodekso 2.40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.

 

Publikacijos

Gyvybės draudimas darbuotojų naudai įgauna pagreitį

Plačiau skaitykite čia.

Pirkti verslus bus paprasčiau: lengvės biurokratinės procedūros

Plačiau skaitykite čia.

Ekspeditorių laukia neigiamo pinigų srauto banga

Plačiau skaitykite čia.


Ankstesnius „Mokesčių ir teisės naujienų" numerius rasite mūsų naujienų archyve

Norėdami užsiprenumeruoti ir el. paštu gauti pranešimus apie „Mokesčių ir teisės naujienas", parašykite mums žinutę ir atsiųskite savo kontaktinę informaciją adresu vilnius@lt.pwc.com.

Susisiekite su mumis

Algirdas Kviklys
Projektų vadovas, Mokesčių ir teisės skyrius
Tel. +370 662 94443
Email

Sekite mūsų naujienas