UAB „PricewaterhouseCoopers" - Metų darbovietė 2010

View this page in: English
Ketvirtus metus iš eilės surengtuose Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimuose UAB „PricewaterhouseCoopers“ užsienio įmonių kategorijoje paskelbta „Metų darboviete 2010”.

PwC apdovanojimas buvo įteiktas už nuoseklumą darbo santykiuose ir novatorišką darbuotojų bendravimo kultūros skatinimą. Buvo įvertinti šie pagrindiniai įmonės socialinės atsakomybės strategijos tikslai – dialogo tarp darbdavio ir darbuotojų palaikymas, gerų darbo sąlygų bei palankios atmosferos kolektyve užtikrinimas, darbuotojų motyvacijos stiprinimas ir gerovės programų kūrimas bei tobulinimas.

„2010 m. tęsėme darbuotojų skatinimo ir motyvavimo priemonių tobulinimą, didelį dėmesį skirdami darbuotojų bendravimo kultūros stiprinimui, kurios pagrindinis tikslas yra sudaryti galimybes kiekvienam įmonės darbuotojui pasidalinti išskirtine profesine ar asmenine patirtimi kolegų ar klientų tarpe. Nuolatos tobuliname darbo rezultatų įvertinimo ir darbuotojų kompetencijos ugdymo ir tobulėjimo sistemą, kuri užtikrintų nuolatinį darbuotojų skatinimą tobulėti ir jų įvertinimo nešališkumą bei objektyvumą“, - sako PwC vadovaujantysis partneris Lietuvoje Christopher C. Butler.

PwC - „Metų darbovietė 2010” jau ketvirtasis Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimas.

Pirmą kartą „Metų darbovietės“ nominacijoje PwC buvo apdovanota 2008 m. už aukštus socialinius standartus darbuotojams ir patrauklias darbo vietas.

2009 m. tapome „Metų bendruomeniškiausia įmone" už jaunosios kartos iniciatyvumo, veiklumo ir kūrybiškumo skatinimą.

2010 m.
už sugebėjimą pasirengti krizei, greitą reagavimą į iššūkius ir darbuotojų iniciatyvą buvome įvertinti “Metų darbovietės” apdovanojimu.

Šie apdovanojimai pirmiausia  liudija darbuotojų drąsą priimant iššūkius, pastarųjų darbštumą ir iniciatyvumą, bet ir įpareigoja mus ir toliau tęsti socialinių principų diegimą įmonės viduje bei geru pavyzdžiu skatinti kitas įmones labiau rūpintis savo darbuotojų socialine gerove, visuomene bei aplinka.