UAB „PricewaterhouseCoopers" - Metų darbovietė 2009

2010 m. balandžio 7 d. Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo ceremonijoje UAB „PricewaterhouseCoopers“ buvo paskelbta „Metų darboviete 2009“ užsienio įmonių kategorijoje.

Apdovanojimą įmonė gavo už sugebėjimą pasirengti krizei, greitą reagavimą į iššūkius ir darbuotojų iniciatyvą.

Tai jau trečias Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas, įteiktas įmonei.

PwC buvo išrinkta „Metų darboviete 2007” ir „Bendruomeniškiausia įmone 2008”.

Nacionalinius atsakingo verslo apdovanojimus prieš trejus metus inicijavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje bei Ūkio ir Aplinkos ministerijomis. 

Šia iniciatyva siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir žmogui bei skatinti šalies įmones diegti socialinės atsakomybės principus savo veikloje.

Apdovanojimu trijose nominacijose – „Metų darbovietė“, „Bendruomeniškiausia metų įmonė“ bei „Metų aplinkosaugos įmonė“ – pagerbiamos įmonės, labiausiai prisidedančios prie socialinės gerovės kūrimo ir stiprinimo, žalingo poveikio aplinkai mažinimo Lietuvoje.

Kasmet populiarėjantys apdovanojimai šiais metais susilaukė didžiausio įmonių dėmesio – gautos 69 paraiškos iš 40 įmonių. Pernai rikimuose dalyvavo 22 įmonės, buvo pateikta 50 paraiškų.

Šių metų apdovanojimų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas įmonių veiklai, kuria buvo siekiama spręsti ekonominės krizės iššūkius.