UAB „PricewaterhouseCoopers" - Metų darbovietė 2007

2008 m. balandžio 8 d. vykusiuose Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimuose UAB „PricewaterhouseCoopers“ buvo paskelbta „Metų darboviete 2007“ užsienio įmonių ar atstovybių kategorijoje. Apdovanojimą įmonė gavo už aukštus socialinius standartus darbuotojams ir patrauklias darbo vietas.

Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai Lietuvoje buvo organizuoti pirmą kartą, siekiant paskatinti Lietuvos įmones aktyviau diegti socialinės atsakomybės principus savo veikloje ir kelti socialiai atsakingos veiklos prestižą. Nacionalinius atsakingo verslo apdovanojimus inicijavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje.

Apdovanojimus gavo įmonės, kurios pirmosios šalyje bando įtvirtinti socialinę atsakomybę, kuria ir stiprina socialinę gerovę Lietuvoje ir ženkliai prisideda sprendžiant opias socialines problemas. Šių įmonių veikla liudija jų nuoširdų įsipareigojimą veikti skaidriai ir sąžiningai darbuotojų, visuomenės, aplinkos ir valstybės atžvilgiu ir savanoriškai daryti daugiau, nei to reikalauja įstatymai.

Įmonės buvo apdovanotos trijose nominacijose:

„Socialiai atsakinga įmonė 2007“,
„Metų darbovietė 2007“ ir
„Metų partneris 2007“.

Kiekvienoje nominacijoje buvo išrinkti nugalėtojai iš didžiųjų bendrovių gretų, smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių bei šalyje veikiančių užsienio įmonių ar atstovybių.

„Metų darbovietės“ nominacijoje buvo apdovanotos tos įmonės, kurios sukūrė savo darbuotojams saugias, sveikas, kokybiškas ir patrauklias darbo vietas. Nominacija įvertino darbuotojų pasitenkinimą darbo sąlygomis, aktyvų įmonės vadovybės dialogą su darbuotojais ir kitas darbdavio iniciatyvas, leidžiančias darbuotojams ne tik efektyviai dirbti, bet ir jaustis saugiems, naudingiems bei vertinamiems.

Vertinimas buvo atliekamas remiantis vieningais kriterijais, kurie leido įvertinti kaip socialinė atsakomybė integruojama verslo praktikoje, pradedant strategija ir baigiant konkrečiais veiksmais t.y. kiek socialinės atsakomybės praktika yra nuosekli, sąmoninga ir tęstinė.

Vertinimo komisija pasitelkė informaciją iš įvairių institucijų: profesinių sąjungų, valstybinės darbo inspekcijos ir kitų. Vertinimo komisijai vadovavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretorius.