Vadovaujančioji partnerė Kristina Kriščiūnaitė


 
Kristina Kriščiūnaitė „PwC“ firmai Lietuvoje vadovauja nuo 2012 m. liepos 1 d.  Ji pakeitė iki tol firmai 9 metus vadovavusį Chris Butler.

Kristina „PwC“ Lietuvos biure dirba nuo 1996 metų. Savo karjerą ji pradėjo kaip mokesčių ir teisės konsultantė ir įgijo reikšmingos patirties dirbdama su tarptautiniais projektais. Nuo 2004 m. Kristina sėkmingai vadovauja Mokesčių ir teisės skyriui, o nuo 2008 m. ji tapo „PwC“ partnere. Eidama šias pareigas pagrindinį dėmesį ji skiria paslaugų vystymui, taip pat tiesiogiai dalyvauja mokesčių planavimo ir optimizavimo projektuose su  didžiausiomis vietinėmis įmonėmis ir tarptautinėmis kompanijomis, veikiančiomis finansų, nekilnojamojo turto, telekomunikacijų, pramonės, farmacijos ir kituose sektoriuose.

Kristina apie šį paskyrimą kalba taip:

„Ketinu ir toliau efektyviai prisidėti prie „PwC“ veiklos plėtros ir pajamų augimo. Sieksiu nuosekliai vystyti mūsų įmonės politiką, nukreiptą į talentingiausiųjų darbuotojų išlaikymą ir patrauklių darbo vietų kūrimą, investuoti į teikiamų paslaugų kokybę ir pridėtinės vertės klientams kūrimą.
Sieksime klientams pasiūlyti bendrą visų verslui reikalingų paslaugų paketą. Mūsų įmonės strategiją nukreipsime į konsultacinių paslaugų spektro plėtrą.“

Kristina aktyviai dalyvauja Investuotojų forumo, Amerikos bei Didžiosios Britanijos prekybos rūmų veikloje. Ji taip pat yra „PwC“ Vidurio ir Rytų Europos tarptautinio mokesčių planavimo tinklo narė.

Kristina Vilniaus Universitete įgijo magistro laipsnio teisininko kvalifikaciją bei Tarptautinėje verslo mokykloje ekonomisto kvalifikacinį laipsnį.

Laisvalaikiu Kristina žaidžia tenisą, lanko šokių pamokas, daug keliauja ir stengiasi kas kartą atrasti vis naujų patyrimų.

Apie „PwC“

„PwC" Lietuvoje padeda organizacijoms ir fiziniams asmenims kurti vertę, kurios jie siekia. „PwC” firmų tinklas veikia 158 šalyse, kuriose dirba beveik 169 000 žmonių, įsipareigojusių teikti kokybiškas audito, mokesčių ir konsultacijų paslaugas.

Lietuvoje „PwC“ įsikūrė 1993 metais. Šiuo metu firmoje dirba daugiau nei 140 darbuotojų bei vadovauja 3 partneriai.

Būdami pasaulinio „PwC“ firmų tinklo dalimi, iš vienų rankų galime suteikti visas mūsų klientams reikalingas paslaugas. Esame verslo konsultacijų paslaugų lyderiai regione, todėl klientams, plėtojantiems verslą Vidurio ir Rytų Europos šalyse, galime suteikti pasaulinius standartus atitinkančias paslaugas skirtingose šalyse, pritaikytas vietinių šalių rinkų aktualijoms ir iššūkiams.