Vadovaujantysis partneris Rimvydas JogėlaRimvydas Jogėla „PwC“ Lietuvos biure dirba nuo 1995 m., o  nuo 2010 m. sėkmingai vadovauja audito skyriui.
Rimvydas yra sukaupęs ilgametę patirtį vadovaujant didžiausių Lietuvoje veikiančių įmonių audito darbo grupėms: teikiant audito, peržvalgos, vidaus audito ir apskaitos konsultacijų paslaugas telekomunikacijų, finansinio sektoriaus, gamybos, prekybos ir paslaugų įmonėms.
Jis dėsto „PwC“ bei Lietuvos auditorių rūmų organizuojamuose seminaruose Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) bei Verslo apskaitos standartų (VAS) temomis. Rimvydas yra Lietuvos atestuotasis auditorius. Jis taip pat yra Jungtinės Karalystės Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) asocijuotas narys, Vidaus auditorių asociacijos CIA (Certified Internal Auditor) narys bei Lietuvos auditorių rūmų (LAR) prezidiumo narys.