Transfer Pricing - מחירי העברה

View this page in: English

צוות מחירי העברה במחלקת המסים של PwC Israel, הינו חלק מהרשת העולמית של PwC בתחום זה. הניסיון שנצבר בישראל, בנוסף לניסיון שנרכש בפירמות PwC בעולם, מאפשר פיתוח וגיבוש מדיניות מחירי העברה אשר תתאים למטרות ויעדיו העסקיים של הלקוח, תוך עמידה בדרישות תקנות מחירי ההעברה בישראל וברחבי העולם.
 

הצוות מציע קשת רחבה של מוצרים ושירותים המותאמים לצורכי הלקוח ולשלב ההתפתחות בו נמצאת החברה, החל מחברות הזנק וכלה בחברות בוגרות במגוון תחומים.

 

במסגרת זו, צוות מחירי העברה מציע:

  • ניתוח ראשוני של מדיניות מחירי העברה הקיימת אצל הלקוח
  • תכנון אסטרטגיות מחירי העברה בתחומים שונים
  • פיתוח וגיבוש מדיניות מחירי העברה בהתאם לדרישות התקנות בישראל ובמדינה הזרה הרלוונטית
  • עריכת מחקרי מחירי העברה
  • ליווי וניהול משא ומתן לקבלת הסכמים מקדמיים (APA) עם מס הכנסה
  • ליווי חברות ישראליות בביקורת מחירי העברה מול מס הכנסה