תמריצים ומפעלים מאושרים

View this page in: English

במחלקת המסים שלנו צוות ייעודי ועתיר ניסיון המתמחה בתחום ייחודי זה. אנו מספקים תכנון, ייעוץ ותמיכה בקבלת תמריצים והקלות מס על-פי חוק עידוד השקעות הון לחברות המובילות בישראל.

למומחינו הידע והניסיון הדרושים על מנת לסייע לחברות לתכנן ולנצל בצורה מיטבית את הטבות המס מכח חוק עידוד השקעות הון.

במסגרת זו מציע הצוות:

  • ייעוץ ותכנון צופה פני עתיד לניצול מיטבי של ההטבות
  • סיוע וליווי בפניה לרשויות המס לקבלת אישורים מקדמיים
  • סיוע וליווי בפניה למרכז ההשקעות לקבלת אישורים והבהרות
  • ייעוץ וליווי חברות הפועלות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון לקראת שינויי מבנה